This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2022 Czech edition

Testování germinálních mutací BRCA1/2 u pacientek s karcinomem prsu pro léčebné účely – z pohledu genetika

Lenka Foretová

Vedoucí Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů, Masarykův onkologický ústav, Brno

Úvod Genetické poradenství je součástí vyšetření pacientek s nádorem prsu a ovarií již více jak 25 let. Jeho základním účelem je odhalit možnou dědičnou příčinu onemocnění a umožnit rodinným příslušníkům testování rodinné mutace [1, 2]. Hlavním důvodem je možnost včasné specializované primární i sekundární prevence, zabránění onemocnění, nebo včasný záchyt nemoci. Indikační kritéria se postupně...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu