This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2022 Czech edition

Testování germinálních mutací BRCA1/2 u pacientek s karcinomem prsu pro léčebné účely – z pohledu genetika

Lenka Foretová

Vedoucí Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů, Masarykův onkologický ústav, Brno

Úvod Genetické poradenství je součástí vyšetření pacientek s nádorem prsu a ovarií již více jak 25 let. Jeho základním účelem je odhalit možnou dědičnou příčinu onemocnění a umožnit rodinným příslušníkům testování rodinné mutace [1, 2]. Hlavním důvodem je možnost včasné specializované primární i sekundární prevence, zabránění onemocnění, nebo včasný záchyt nemoci. Indikační kritéria se postupně...

Zpět

Podpůrná léčba č. 2/2024

21 | 06 | 2024

Přehled témat chystaného časopisu Podpůrná léčba č. 2/2024: lékové interakce, tapentadol-hydrochlorid, nízkoúrovňová laserová terapie, moderní krycí materiály pro periferně zavedené centrální žilní katétry, hand-foot syndrom.

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.
Partneři projektu