This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2022 Czech edition

Testování germinálních mutací BRCA1/2 u pacientek s karcinomem prsu pro léčebné účely – z pohledu genetika

Lenka Foretová

Vedoucí Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů, Masarykův onkologický ústav, Brno

Úvod Genetické poradenství je součástí vyšetření pacientek s nádorem prsu a ovarií již více jak 25 let. Jeho základním účelem je odhalit možnou dědičnou příčinu onemocnění a umožnit rodinným příslušníkům testování rodinné mutace [1, 2]. Hlavním důvodem je možnost včasné specializované primární i sekundární prevence, zabránění onemocnění, nebo včasný záchyt nemoci. Indikační kritéria se postupně...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.




Partneři projektu