This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2022 Czech edition

MammaPrint a BluePrint: kazuistické sdělení o možnosti jejich využití v klinické praxi

Zuzana Bielčiková

Onkologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

Úvod Léčba časného karcinomu prsu je založena zejména na stadiu nemoci a subtypu. V obou parametrech se ale v klinické praxi setkáváme s případy, které jsou pro jednoznačnou indikaci léčby a/nebo posouzení prognózy nemoci hraniční. Klíčová slova: MammaPrint, BluePrint, multigenové testování, molekulární podtypy   U hormonálně pozitivního (ER+) karcinomu prsu je pro predikci prognózy klíčová výše...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu