This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2022 Czech edition

MammaPrint a BluePrint: kazuistické sdělení o možnosti jejich využití v klinické praxi

Zuzana Bielčiková

Onkologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

Úvod Léčba časného karcinomu prsu je založena zejména na stadiu nemoci a subtypu. V obou parametrech se ale v klinické praxi setkáváme s případy, které jsou pro jednoznačnou indikaci léčby a/nebo posouzení prognózy nemoci hraniční. Klíčová slova: MammaPrint, BluePrint, multigenové testování, molekulární podtypy   U hormonálně pozitivního (ER+) karcinomu prsu je pro predikci prognózy klíčová výše...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu