This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2022 Czech edition

Trastuzumab deruxtekan v léčbě pacientek s HER2-low karcinomem prsu

Zuzana Bielčiková

Onkologická klinika VFN a 1.LF UK v Praze

Úvod V posledních letech se ukazuje, že skupina HER2 negativních nádorů je odlišena nejen expresí estrogenového receptoru (ER), ale také výší exprese HER2. Nově zavedený pojem HER2-low zahrnuje nádory imunohistochemicky (IHC) klasifikované jako 1+ nebo 2+, v tomto případě při současné negativitě in situ hybridizačního (ISH) vyšetření [1–2]. S vývojem nových molekul ze skupiny lékových...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu