This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2022 Czech edition

Trastuzumab deruxtekan v léčbě pacientek s HER2-low karcinomem prsu

Zuzana Bielčiková

Onkologická klinika VFN a 1.LF UK v Praze

Úvod V posledních letech se ukazuje, že skupina HER2 negativních nádorů je odlišena nejen expresí estrogenového receptoru (ER), ale také výší exprese HER2. Nově zavedený pojem HER2-low zahrnuje nádory imunohistochemicky (IHC) klasifikované jako 1+ nebo 2+, v tomto případě při současné negativitě in situ hybridizačního (ISH) vyšetření [1–2]. S vývojem nových molekul ze skupiny lékových...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu