This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2022 Czech edition

Editorial

Petra Tesařová

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Projektu 35 už bylo 17   Péče o ženy s nově diagnostikovaným karcinomem prsu v mladém věku je obzvláště náročná vzhledem k dalším problémům souvisejícím s věkem. Karcinom prsu u mladých žen představuje přibližně jednu třetinu ze všech malignit u žen mladších 40 let a je nejčastějším zhoubným nádorem a příčinou úmrtí. Negativní prognostický dopad nízkého věku při diagnóze lze částečně vysvětlit jak nedostatkem...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu