This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2022 Czech edition

Editorial

Petra Tesařová

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Projektu 35 už bylo 17   Péče o ženy s nově diagnostikovaným karcinomem prsu v mladém věku je obzvláště náročná vzhledem k dalším problémům souvisejícím s věkem. Karcinom prsu u mladých žen představuje přibližně jednu třetinu ze všech malignit u žen mladších 40 let a je nejčastějším zhoubným nádorem a příčinou úmrtí. Negativní prognostický dopad nízkého věku při diagnóze lze částečně vysvětlit jak nedostatkem...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu