This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2022 Czech edition

Editorial

Petra Tesařová

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Projektu 35 už bylo 17   Péče o ženy s nově diagnostikovaným karcinomem prsu v mladém věku je obzvláště náročná vzhledem k dalším problémům souvisejícím s věkem. Karcinom prsu u mladých žen představuje přibližně jednu třetinu ze všech malignit u žen mladších 40 let a je nejčastějším zhoubným nádorem a příčinou úmrtí. Negativní prognostický dopad nízkého věku při diagnóze lze částečně vysvětlit jak nedostatkem...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu