This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2022 Czech edition

Novinky v systémové léčbě časného HER2 negativního karcinomu prsu

Michaela Hrouzková

Komplexní onkologické centrum Nový Jičín

Úvod V současnosti je v České republice zhruba 78 % pacientek s karcinomem prsu diagnostikováno v časném stadiu [1]. Velkou většinu, zhruba tři čtvrtiny z nich, tvoří karcinomy, které jsou pozitivní pro hormonální receptory (HR+) a negativní pro receptor 2 lidského epidermálního růstového faktoru (HER2-). Terapie časného karcinomu prsu dosáhla v průběhu několika posledních let významných...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu