This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2022 Czech edition

Novinky v systémové léčbě časného HER2 negativního karcinomu prsu

Michaela Hrouzková

Komplexní onkologické centrum Nový Jičín

Úvod V současnosti je v České republice zhruba 78 % pacientek s karcinomem prsu diagnostikováno v časném stadiu [1]. Velkou většinu, zhruba tři čtvrtiny z nich, tvoří karcinomy, které jsou pozitivní pro hormonální receptory (HR+) a negativní pro receptor 2 lidského epidermálního růstového faktoru (HER2-). Terapie časného karcinomu prsu dosáhla v průběhu několika posledních let významných...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu