This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2022 Czech edition

Novinky v systémové léčbě časného HER2 negativního karcinomu prsu

Michaela Hrouzková

Komplexní onkologické centrum Nový Jičín

Úvod V současnosti je v České republice zhruba 78 % pacientek s karcinomem prsu diagnostikováno v časném stadiu [1]. Velkou většinu, zhruba tři čtvrtiny z nich, tvoří karcinomy, které jsou pozitivní pro hormonální receptory (HR+) a negativní pro receptor 2 lidského epidermálního růstového faktoru (HER2-). Terapie časného karcinomu prsu dosáhla v průběhu několika posledních let významných...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu