This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Antiinfectives News 2/2017 Czech edition

Originální název:
Antiinfectives News Czech edition

Datum vydání: 11/2017


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 1

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

V tomto čísle české edice časopisu Antiinfectives News najdete zamyšlení nad tím, jestli je dávkování antibiotik dle SPC dostatečné, které napsala MUDr. Václava Adámková. Dále jsou zde tři kazuistiky. Doc. MUDr. Jan Novák, Ph.D., popsal empirickou léčbu komplikované infekce měkkých tkání tigecyklinem u pacienta s těžkou formou aplastické anémie, MUDr. Matúš Nižanský a MUDr. Václava Adámková popsali případ léčby infekce měkké tkáně v místě chirurgického výkonu ceftarolinem a kolektiv autorů v čele s MUDr. Břetislavem Lipovým, Ph.D., se věnoval prvním zkušenostem s použitím ceftarolinu fosamilu v monoterapii u popálených pacientů. Číslo je ukončeno dvěma zprávami z kongresu TIMM 2017 – MUDr. Naďa Mallátová se zaměřila na laboratorní mykologii, MUDr. Jan Haber, CSc., na klinickou mykologii.

Partneři projektu