This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2017 Czech edition

Je dávkování ATB dle SPC dostatečné?

Václava Adámková

Klinická mikrobiologie a ATB centrum, ÚLBLD VFN a 1. LF UK, Praha

Obezita, která je spojená s vyšším rizikem infekčních komplikací, je celosvětovým problémem. Počet obézních pacientů narůstá téměř geometrickou řadou jak v rozvojových, tak rozvinutých zemích. Světová zdravotnická organizace odhaduje, že 1,4 miliardy dospělých obyvatel planety je obézních – např. v USA je v současnosti 68 % populace s nadváhou (BMI > 25 kg/m2), z toho...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu