This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2017 Czech edition

Je dávkování ATB dle SPC dostatečné?

Václava Adámková

Klinická mikrobiologie a ATB centrum, ÚLBLD VFN a 1. LF UK, Praha

Obezita, která je spojená s vyšším rizikem infekčních komplikací, je celosvětovým problémem. Počet obézních pacientů narůstá téměř geometrickou řadou jak v rozvojových, tak rozvinutých zemích. Světová zdravotnická organizace odhaduje, že 1,4 miliardy dospělých obyvatel planety je obézních – např. v USA je v současnosti 68 % populace s nadváhou (BMI > 25 kg/m2), z toho...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu