This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2017 Czech edition

Je dávkování ATB dle SPC dostatečné?

Václava Adámková

Klinická mikrobiologie a ATB centrum, ÚLBLD VFN a 1. LF UK, Praha

Obezita, která je spojená s vyšším rizikem infekčních komplikací, je celosvětovým problémem. Počet obézních pacientů narůstá téměř geometrickou řadou jak v rozvojových, tak rozvinutých zemích. Světová zdravotnická organizace odhaduje, že 1,4 miliardy dospělých obyvatel planety je obézních – např. v USA je v současnosti 68 % populace s nadváhou (BMI > 25 kg/m2), z toho...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu