This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2017 Czech edition

Je dávkování ATB dle SPC dostatečné?

Václava Adámková

Klinická mikrobiologie a ATB centrum, ÚLBLD VFN a 1. LF UK, Praha

Obezita, která je spojená s vyšším rizikem infekčních komplikací, je celosvětovým problémem. Počet obézních pacientů narůstá téměř geometrickou řadou jak v rozvojových, tak rozvinutých zemích. Světová zdravotnická organizace odhaduje, že 1,4 miliardy dospělých obyvatel planety je obézních – např. v USA je v současnosti 68 % populace s nadváhou (BMI > 25 kg/m2), z toho...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu