This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2017 Czech edition

Je dávkování ATB dle SPC dostatečné?

Václava Adámková

Klinická mikrobiologie a ATB centrum, ÚLBLD VFN a 1. LF UK, Praha

Obezita, která je spojená s vyšším rizikem infekčních komplikací, je celosvětovým problémem. Počet obézních pacientů narůstá téměř geometrickou řadou jak v rozvojových, tak rozvinutých zemích. Světová zdravotnická organizace odhaduje, že 1,4 miliardy dospělých obyvatel planety je obézních – např. v USA je v současnosti 68 % populace s nadváhou (BMI > 25 kg/m2), z toho...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu