This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2017 Czech edition

Top 10 TIMM 2017 – laboratorní mykologie

Naďa Mallátová

Pracoviště parazitologie a mykologie, Centrální laboratoře Nemocnice Č. Budějovice, a. s.

Výběrem deseti nejzajímavějších prací zabývajících se diagnostikou v lékařské mykologii byla pro TIMM 2017 pověřena PharmDr. Katrien Lagrou, Ph.D., z Fakultní nemocnice Lovaň v Belgii. Za období říjen 2016 – září 2017 vybrala dvě práce z oblasti taxonomie a jednu práci epidemiologického zaměření, ostatní se věnovaly detekci biologických markerů.   Taxonomie Všem, kteří se zabývají...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu