This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2017 Czech edition

Top 10 TIMM 2017 – klinická mykologie

Jan Haber

1. interní klinika – klinika hematologie VFN a 1. LF UK, Praha

Prof. Bart Jan Kullberg z Radboud University Nijmegen v Nizozemsku představil výběr deseti nejlepších publikovaných článků z oblasti mykologické literatury. Vybral několik témat, z nichž jsou pro nás významné zejména kryptokokové meningitidy, kandidózy a léčebný profil isavuconazolu, posledního na trh uvedeného triazolu se spektrem proti aspergilům, mukormycetám i kandidám.   Prvním tématem přehledu vybrané literatury...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu