This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2017 Czech edition

Top 10 TIMM 2017 – klinická mykologie

Jan Haber

1. interní klinika – klinika hematologie VFN a 1. LF UK, Praha

Prof. Bart Jan Kullberg z Radboud University Nijmegen v Nizozemsku představil výběr deseti nejlepších publikovaných článků z oblasti mykologické literatury. Vybral několik témat, z nichž jsou pro nás významné zejména kryptokokové meningitidy, kandidózy a léčebný profil isavuconazolu, posledního na trh uvedeného triazolu se spektrem proti aspergilům, mukormycetám i kandidám.   Prvním tématem přehledu vybrané literatury...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu