This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2017 Czech edition

Top 10 TIMM 2017 – klinická mykologie

Jan Haber

1. interní klinika – klinika hematologie VFN a 1. LF UK, Praha

Prof. Bart Jan Kullberg z Radboud University Nijmegen v Nizozemsku představil výběr deseti nejlepších publikovaných článků z oblasti mykologické literatury. Vybral několik témat, z nichž jsou pro nás významné zejména kryptokokové meningitidy, kandidózy a léčebný profil isavuconazolu, posledního na trh uvedeného triazolu se spektrem proti aspergilům, mukormycetám i kandidám.   Prvním tématem přehledu vybrané literatury...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu