This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2017 Czech edition

Top 10 TIMM 2017 – klinická mykologie

Jan Haber

1. interní klinika – klinika hematologie VFN a 1. LF UK, Praha

Prof. Bart Jan Kullberg z Radboud University Nijmegen v Nizozemsku představil výběr deseti nejlepších publikovaných článků z oblasti mykologické literatury. Vybral několik témat, z nichž jsou pro nás významné zejména kryptokokové meningitidy, kandidózy a léčebný profil isavuconazolu, posledního na trh uvedeného triazolu se spektrem proti aspergilům, mukormycetám i kandidám.   Prvním tématem přehledu vybrané literatury...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu