This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2017 Czech edition

Empirická léčba komplikované infekce měkkých tkání pacienta s těžkou formou aplastické anémie tigecyklinem

Jan Novák

Interní hematologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

Pacient, 46 let, byl na naší klinice léčen pro těžkou formu aplastické anémie. Léčba ATG (králičí antithymocytární globulin) + CSA (cyklosporin A) byla zahájena v listopadu 2016 a pacientem byla dobře tolerována. Nadále pancytopenický (WBC 0,3 × 109/l; HGB 84 g/l; PLT 13 × 109/l), nicméně ve velmi dobrém klinickém stavu, ve skvělé kondici a bez známek...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu