This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2017 Czech edition

Empirická léčba komplikované infekce měkkých tkání pacienta s těžkou formou aplastické anémie tigecyklinem

Jan Novák

Interní hematologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

Pacient, 46 let, byl na naší klinice léčen pro těžkou formu aplastické anémie. Léčba ATG (králičí antithymocytární globulin) + CSA (cyklosporin A) byla zahájena v listopadu 2016 a pacientem byla dobře tolerována. Nadále pancytopenický (WBC 0,3 × 109/l; HGB 84 g/l; PLT 13 × 109/l), nicméně ve velmi dobrém klinickém stavu, ve skvělé kondici a bez známek...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu