This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2017 Czech edition

Empirická léčba komplikované infekce měkkých tkání pacienta s těžkou formou aplastické anémie tigecyklinem

Jan Novák

Interní hematologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

Pacient, 46 let, byl na naší klinice léčen pro těžkou formu aplastické anémie. Léčba ATG (králičí antithymocytární globulin) + CSA (cyklosporin A) byla zahájena v listopadu 2016 a pacientem byla dobře tolerována. Nadále pancytopenický (WBC 0,3 × 109/l; HGB 84 g/l; PLT 13 × 109/l), nicméně ve velmi dobrém klinickém stavu, ve skvělé kondici a bez známek...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu