This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2017 Czech edition

Empirická léčba komplikované infekce měkkých tkání pacienta s těžkou formou aplastické anémie tigecyklinem

Jan Novák

Interní hematologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

Pacient, 46 let, byl na naší klinice léčen pro těžkou formu aplastické anémie. Léčba ATG (králičí antithymocytární globulin) + CSA (cyklosporin A) byla zahájena v listopadu 2016 a pacientem byla dobře tolerována. Nadále pancytopenický (WBC 0,3 × 109/l; HGB 84 g/l; PLT 13 × 109/l), nicméně ve velmi dobrém klinickém stavu, ve skvělé kondici a bez známek...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu