This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2017 Czech edition

Empirická léčba komplikované infekce měkkých tkání pacienta s těžkou formou aplastické anémie tigecyklinem

Jan Novák

Interní hematologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

Pacient, 46 let, byl na naší klinice léčen pro těžkou formu aplastické anémie. Léčba ATG (králičí antithymocytární globulin) + CSA (cyklosporin A) byla zahájena v listopadu 2016 a pacientem byla dobře tolerována. Nadále pancytopenický (WBC 0,3 × 109/l; HGB 84 g/l; PLT 13 × 109/l), nicméně ve velmi dobrém klinickém stavu, ve skvělé kondici a bez známek...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu