This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2017 Czech edition

Ceftarolin fosamil: první zkušenosti v monoterapii u popálených pacientů

Břetislav Lipový1, 2, Markéta Hanslianová3, Jakub Holoubek1, 2, Martin Knoz1,2

1Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno
2Lékařská fakulta, MU Brno
3Oddělení klinické mikrobiologie FN Brno

Úvod Pacienti s termickým úrazem jsou každodenně konfrontováni s celou řadou potenciálně patogenních mikroorganizmů (dále jen „PPM“). Extenzivní ztráta kožního krytu spolu s postupnou demarkací nekrotické tkáně, která představuje excelentní růstové prostředí pro PPM, způsobují, že infekční komplikace dnes představují jeden z nejzásadnějších faktorů, který u takto postižených pacientů rozhoduje o přežití (1). Těžce nebo kriticky...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu