This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2017 Czech edition

Ceftarolin fosamil: první zkušenosti v monoterapii u popálených pacientů

Břetislav Lipový1, 2, Markéta Hanslianová3, Jakub Holoubek1, 2, Martin Knoz1,2

1Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno
2Lékařská fakulta, MU Brno
3Oddělení klinické mikrobiologie FN Brno

Úvod Pacienti s termickým úrazem jsou každodenně konfrontováni s celou řadou potenciálně patogenních mikroorganizmů (dále jen „PPM“). Extenzivní ztráta kožního krytu spolu s postupnou demarkací nekrotické tkáně, která představuje excelentní růstové prostředí pro PPM, způsobují, že infekční komplikace dnes představují jeden z nejzásadnějších faktorů, který u takto postižených pacientů rozhoduje o přežití (1). Těžce nebo kriticky...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu