This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2017 Czech edition

Ceftarolin fosamil: první zkušenosti v monoterapii u popálených pacientů

Břetislav Lipový1, 2, Markéta Hanslianová3, Jakub Holoubek1, 2, Martin Knoz1,2

1Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno
2Lékařská fakulta, MU Brno
3Oddělení klinické mikrobiologie FN Brno

Úvod Pacienti s termickým úrazem jsou každodenně konfrontováni s celou řadou potenciálně patogenních mikroorganizmů (dále jen „PPM“). Extenzivní ztráta kožního krytu spolu s postupnou demarkací nekrotické tkáně, která představuje excelentní růstové prostředí pro PPM, způsobují, že infekční komplikace dnes představují jeden z nejzásadnějších faktorů, který u takto postižených pacientů rozhoduje o přežití (1). Těžce nebo kriticky...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu