This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2017 Czech edition

Ceftarolin fosamil: první zkušenosti v monoterapii u popálených pacientů

Břetislav Lipový1, 2, Markéta Hanslianová3, Jakub Holoubek1, 2, Martin Knoz1,2

1Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno
2Lékařská fakulta, MU Brno
3Oddělení klinické mikrobiologie FN Brno

Úvod Pacienti s termickým úrazem jsou každodenně konfrontováni s celou řadou potenciálně patogenních mikroorganizmů (dále jen „PPM“). Extenzivní ztráta kožního krytu spolu s postupnou demarkací nekrotické tkáně, která představuje excelentní růstové prostředí pro PPM, způsobují, že infekční komplikace dnes představují jeden z nejzásadnějších faktorů, který u takto postižených pacientů rozhoduje o přežití (1). Těžce nebo kriticky...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu