This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2017 Czech edition

Ceftarolin v léčbě infekce měkké tkáně v místě chirurgického výkonu v cévní chirurgii

Matúš Nižnanský1, Václava Adámková2

1II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK, Praha
2Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN a 1. LF UK, Praha

Úvod Infekční komplikace v cévní chirurgii, zejména v případě použití protetického materiálu, představují závažné riziko nejenom pro vytvořenou cévní rekonstrukci, ale mohou představovat i riziko ztráty končetiny v případě nutnosti explantace infikovaného protetického materiálu bez možnosti jeho náhrady autologním žilním štěpem či cévním alograftem. Navíc, v případě rozvoje septického stavu mohou infekční komplikace pacienta ohrožovat...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu