This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2017 Czech edition

Ceftarolin v léčbě infekce měkké tkáně v místě chirurgického výkonu v cévní chirurgii

Matúš Nižnanský1, Václava Adámková2

1II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK, Praha
2Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN a 1. LF UK, Praha

Úvod Infekční komplikace v cévní chirurgii, zejména v případě použití protetického materiálu, představují závažné riziko nejenom pro vytvořenou cévní rekonstrukci, ale mohou představovat i riziko ztráty končetiny v případě nutnosti explantace infikovaného protetického materiálu bez možnosti jeho náhrady autologním žilním štěpem či cévním alograftem. Navíc, v případě rozvoje septického stavu mohou infekční komplikace pacienta ohrožovat...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu