This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2017 Czech edition

Ceftarolin v léčbě infekce měkké tkáně v místě chirurgického výkonu v cévní chirurgii

Matúš Nižnanský1, Václava Adámková2

1II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK, Praha
2Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN a 1. LF UK, Praha

Úvod Infekční komplikace v cévní chirurgii, zejména v případě použití protetického materiálu, představují závažné riziko nejenom pro vytvořenou cévní rekonstrukci, ale mohou představovat i riziko ztráty končetiny v případě nutnosti explantace infikovaného protetického materiálu bez možnosti jeho náhrady autologním žilním štěpem či cévním alograftem. Navíc, v případě rozvoje septického stavu mohou infekční komplikace pacienta ohrožovat...

Zpět

Podpůrná léčba č. 2/2024

21 | 06 | 2024

Přehled témat chystaného časopisu Podpůrná léčba č. 2/2024: lékové interakce, tapentadol-hydrochlorid, nízkoúrovňová laserová terapie, moderní krycí materiály pro periferně zavedené centrální žilní katétry, hand-foot syndrom.

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.
Partneři projektu