This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2017 Czech edition

Ceftarolin v léčbě infekce měkké tkáně v místě chirurgického výkonu v cévní chirurgii

Matúš Nižnanský1, Václava Adámková2

1II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK, Praha
2Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN a 1. LF UK, Praha

Úvod Infekční komplikace v cévní chirurgii, zejména v případě použití protetického materiálu, představují závažné riziko nejenom pro vytvořenou cévní rekonstrukci, ale mohou představovat i riziko ztráty končetiny v případě nutnosti explantace infikovaného protetického materiálu bez možnosti jeho náhrady autologním žilním štěpem či cévním alograftem. Navíc, v případě rozvoje septického stavu mohou infekční komplikace pacienta ohrožovat...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2024

28 | 02 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v dubnu.

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.
Partneři projektu