This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2017 Czech edition

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí čtenáři Antiinfectives News,

Václava Adámková

Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN a 1. LF UK, Praha

vítejte u nového čísla Antiinfectives News, které jako vždy přináší mnoho nových informací nejenom z oblasti diagnostiky, která je tentokráte zastoupena výběrem nejlepších prací – top 10 – z mykologie za poslední dva roky, ale především z oblasti terapie infekčních komplikací. Diagnostika mykotických infekcí je stále velkou výzvou moderní medicíny a nové diagnostické markery jsou velmi...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu