This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2017 Czech edition

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí čtenáři Antiinfectives News,

Václava Adámková

Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN a 1. LF UK, Praha

vítejte u nového čísla Antiinfectives News, které jako vždy přináší mnoho nových informací nejenom z oblasti diagnostiky, která je tentokráte zastoupena výběrem nejlepších prací – top 10 – z mykologie za poslední dva roky, ale především z oblasti terapie infekčních komplikací. Diagnostika mykotických infekcí je stále velkou výzvou moderní medicíny a nové diagnostické markery jsou velmi...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu