This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2017 Czech edition

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí čtenáři Antiinfectives News,

Václava Adámková

Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN a 1. LF UK, Praha

vítejte u nového čísla Antiinfectives News, které jako vždy přináší mnoho nových informací nejenom z oblasti diagnostiky, která je tentokráte zastoupena výběrem nejlepších prací – top 10 – z mykologie za poslední dva roky, ale především z oblasti terapie infekčních komplikací. Diagnostika mykotických infekcí je stále velkou výzvou moderní medicíny a nové diagnostické markery jsou velmi...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu