This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2017 Czech edition

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí čtenáři Antiinfectives News,

Václava Adámková

Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN a 1. LF UK, Praha

vítejte u nového čísla Antiinfectives News, které jako vždy přináší mnoho nových informací nejenom z oblasti diagnostiky, která je tentokráte zastoupena výběrem nejlepších prací – top 10 – z mykologie za poslední dva roky, ale především z oblasti terapie infekčních komplikací. Diagnostika mykotických infekcí je stále velkou výzvou moderní medicíny a nové diagnostické markery jsou velmi...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu