This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Antiinfectives News 1/2011 Czech edition

Originální název:
Antiinfectives News Czech edition

Datum vydání: 01/2011


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 24

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Toto číslo české edice časopisu Antiinfectives News obsahuje dva pohledy na konferenci ICAAC 2010, přehledový článek o současných možnostech mikrobiální diagnostiky houbových infekcí od Mgr. Ivy Kocmanové a přehled bakteriální rezistence u šesti sledovaných druhů invazivních bakterií od MUDr. Heleny Žemličkové. Číslo uzavírají tři kazuistiky: případ febrilní neutropenie s infiltrátem na plicích a negativním galaktomananem zpracoval MUDr. Michal Karas, případ sekvenční léčby invazivní kandidózy anidulafunginem/vorikonazolem shrnuli MUDr. Ivan Herold, CSc., a RNDr. Roman Jirsa a o případ výskytu metalo-β-laktamáz ve FN u svaté Anny v Brně se podělila MUDr. Renata Tejkalová.
Tiráž

Tiráž | Antiinfectives News

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. | Ředitelka: MUDr. Ivana Kaderková | Adresa: Jeseniova 55, 130 00 Praha 3, Česká republika
Tel.: +420 274 003 333 / Fax: +420 274 003 330 | E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz
Předsedkyně redakční rady: MUDr. Václava Adámková | Členové redakční rady: MUDr. Michal Hanauer, MBA, PhDr. Hana Kaiserová
Redakce: Bc. Kateřina Hilpertová | Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Vychází 6x ročně / 2. ročník / ISSN 1804-4212 | Registrováno pod evidenčním číslem MKČR: MKČRE 19581Partneři projektu