This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2011 Czech edition

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Václava Adámková

Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

dostává se Vám do rukou již třetí číslo časopisu Antiinfectives News, které je mimořádně rozsáhlé nejenom počtem svých stran, ale i obsahem. Již tradičně zde najdete zprávy z kongresu, tentokrát z jubilejního 50. ročníku ICAACu (Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy), který se konal v září v americkém Bostonu. Za zmínku určitě stojí TOP...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu