This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2011 Czech edition

Febrilní neutropenie s infiltrátem na plicích a negativním galaktomananem

Michal Karas

Jednotka alogenních transplantací krvetvorných buněk Hematologicko-onkologické odd. FN Plzeň

Úvod Febrilie s průkazem plicního infiltrátu u granulocytopenického pacienta je závažným medicínským problémem, který spočívá v rozsáhlé diferenciální diagnostice, limitovaných diagnostických možnostech a vysokém riziku progrese stavu pacienta s následnou vysokou mortalitou. Z obecného hlediska je podmínkou úspěšného zvládnutí této komplikace brzké zahájení účinné léčby na základě včasně a správně indikovaných laboratorních, semiinvazivních a případně...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu