This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2011 Czech edition

Febrilní neutropenie s infiltrátem na plicích a negativním galaktomananem

Michal Karas

Jednotka alogenních transplantací krvetvorných buněk Hematologicko-onkologické odd. FN Plzeň

Úvod Febrilie s průkazem plicního infiltrátu u granulocytopenického pacienta je závažným medicínským problémem, který spočívá v rozsáhlé diferenciální diagnostice, limitovaných diagnostických možnostech a vysokém riziku progrese stavu pacienta s následnou vysokou mortalitou. Z obecného hlediska je podmínkou úspěšného zvládnutí této komplikace brzké zahájení účinné léčby na základě včasně a správně indikovaných laboratorních, semiinvazivních a případně...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu