This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2011 Czech edition

Febrilní neutropenie s infiltrátem na plicích a negativním galaktomananem

Michal Karas

Jednotka alogenních transplantací krvetvorných buněk Hematologicko-onkologické odd. FN Plzeň

Úvod Febrilie s průkazem plicního infiltrátu u granulocytopenického pacienta je závažným medicínským problémem, který spočívá v rozsáhlé diferenciální diagnostice, limitovaných diagnostických možnostech a vysokém riziku progrese stavu pacienta s následnou vysokou mortalitou. Z obecného hlediska je podmínkou úspěšného zvládnutí této komplikace brzké zahájení účinné léčby na základě včasně a správně indikovaných laboratorních, semiinvazivních a případně...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu