This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2011 Czech edition

Febrilní neutropenie s infiltrátem na plicích a negativním galaktomananem

Michal Karas

Jednotka alogenních transplantací krvetvorných buněk Hematologicko-onkologické odd. FN Plzeň

Úvod Febrilie s průkazem plicního infiltrátu u granulocytopenického pacienta je závažným medicínským problémem, který spočívá v rozsáhlé diferenciální diagnostice, limitovaných diagnostických možnostech a vysokém riziku progrese stavu pacienta s následnou vysokou mortalitou. Z obecného hlediska je podmínkou úspěšného zvládnutí této komplikace brzké zahájení účinné léčby na základě včasně a správně indikovaných laboratorních, semiinvazivních a případně...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu