This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2011 Czech edition

50. ročník konference Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy

Milan Kolář

Ústav mikrobiologie, Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, současná medicína je charakterizována multidis-ciplinárním přístupem k celé řadě lékařských témat a úzkou mezioborovou spoluprací. Tuto skutečnost lze velmi dobře dokumentovat na jedné z nejvýznamnějších odborných konferencí v oblasti antimikrobní léčby, původců infekčních onemocnění, jejich diagnostiky a léčby, a to kongresu Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC),...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu