This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2011 Czech edition

50. ročník konference Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy

Milan Kolář

Ústav mikrobiologie, Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, současná medicína je charakterizována multidis-ciplinárním přístupem k celé řadě lékařských témat a úzkou mezioborovou spoluprací. Tuto skutečnost lze velmi dobře dokumentovat na jedné z nejvýznamnějších odborných konferencí v oblasti antimikrobní léčby, původců infekčních onemocnění, jejich diagnostiky a léčby, a to kongresu Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC),...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu