This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2011 Czech edition

50. ročník konference Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy

Milan Kolář

Ústav mikrobiologie, Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, současná medicína je charakterizována multidis-ciplinárním přístupem k celé řadě lékařských témat a úzkou mezioborovou spoluprací. Tuto skutečnost lze velmi dobře dokumentovat na jedné z nejvýznamnějších odborných konferencí v oblasti antimikrobní léčby, původců infekčních onemocnění, jejich diagnostiky a léčby, a to kongresu Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC),...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu