This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2011 Czech edition

50. ročník konference Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy

Milan Kolář

Ústav mikrobiologie, Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, současná medicína je charakterizována multidis-ciplinárním přístupem k celé řadě lékařských témat a úzkou mezioborovou spoluprací. Tuto skutečnost lze velmi dobře dokumentovat na jedné z nejvýznamnějších odborných konferencí v oblasti antimikrobní léčby, původců infekčních onemocnění, jejich diagnostiky a léčby, a to kongresu Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC),...

Zpět

Podpůrná léčba č. 2/2024

21 | 06 | 2024

Přehled témat chystaného časopisu Podpůrná léčba č. 2/2024: lékové interakce, tapentadol-hydrochlorid, nízkoúrovňová laserová terapie, moderní krycí materiály pro periferně zavedené centrální žilní katétry, hand-foot syndrom.

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.
Partneři projektu