This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2011 Czech edition

Sekvenční léčba invazivní kandidózy anidulafunginem/vorikonazolem

Ivan Herold

ARO Mladá Boleslav

Úvod Invazivní kandidóza (IK) postihuje především imunokompromitované, nejčastěji hematoonkologické pacienty. V posledních 2 desetiletích stoupá ale její výskyt u všech skupin nemocných v kritickém stavu. Zavedení flukonazolu do profylaxe, preemptivní a včasné empirické léčby vedlo sice k zastavení nárůstu/poklesu IK vyvolaných Candida albicans, došlo ale k nárůstu infekcí Candida non-albicans, především semirezistentních (Candida glabrata) a...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu