This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2011 Czech edition

Sekvenční léčba invazivní kandidózy anidulafunginem/vorikonazolem

Ivan Herold

ARO Mladá Boleslav

Úvod Invazivní kandidóza (IK) postihuje především imunokompromitované, nejčastěji hematoonkologické pacienty. V posledních 2 desetiletích stoupá ale její výskyt u všech skupin nemocných v kritickém stavu. Zavedení flukonazolu do profylaxe, preemptivní a včasné empirické léčby vedlo sice k zastavení nárůstu/poklesu IK vyvolaných Candida albicans, došlo ale k nárůstu infekcí Candida non-albicans, především semirezistentních (Candida glabrata) a...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu