This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2011 Czech edition

Sekvenční léčba invazivní kandidózy anidulafunginem/vorikonazolem

Ivan Herold

ARO Mladá Boleslav

Úvod Invazivní kandidóza (IK) postihuje především imunokompromitované, nejčastěji hematoonkologické pacienty. V posledních 2 desetiletích stoupá ale její výskyt u všech skupin nemocných v kritickém stavu. Zavedení flukonazolu do profylaxe, preemptivní a včasné empirické léčby vedlo sice k zastavení nárůstu/poklesu IK vyvolaných Candida albicans, došlo ale k nárůstu infekcí Candida non-albicans, především semirezistentních (Candida glabrata) a...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu