This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2011 Czech edition

Top 10 Papers v klinické mykologii ICAAC 2010

Naďa Mallátová

Laboratoř parazitologie a mykologie, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Prezentace deseti nejvýznamnějších prací z klinické mykologie zaplnila přednáškový sál i na letošním ICAACu (Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy). Práce byly zaměřeny převážně na dvě stěžejní oblasti mykologie, invazivní kandidózu a aspergilózu. Na první pohled se jako téměř revoluční jeví výsledky práce Nucciho et al., kteří sledovali skupinu 842 pacientů s kandidémií a...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu