This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2011 Czech edition

Top 10 Papers v klinické mykologii ICAAC 2010

Naďa Mallátová

Laboratoř parazitologie a mykologie, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Prezentace deseti nejvýznamnějších prací z klinické mykologie zaplnila přednáškový sál i na letošním ICAACu (Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy). Práce byly zaměřeny převážně na dvě stěžejní oblasti mykologie, invazivní kandidózu a aspergilózu. Na první pohled se jako téměř revoluční jeví výsledky práce Nucciho et al., kteří sledovali skupinu 842 pacientů s kandidémií a...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu