This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2011 Czech edition

Top 10 Papers v klinické mykologii ICAAC 2010

Naďa Mallátová

Laboratoř parazitologie a mykologie, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Prezentace deseti nejvýznamnějších prací z klinické mykologie zaplnila přednáškový sál i na letošním ICAACu (Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy). Práce byly zaměřeny převážně na dvě stěžejní oblasti mykologie, invazivní kandidózu a aspergilózu. Na první pohled se jako téměř revoluční jeví výsledky práce Nucciho et al., kteří sledovali skupinu 842 pacientů s kandidémií a...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu