This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2011 Czech edition

Top 10 Papers v klinické mykologii ICAAC 2010

Naďa Mallátová

Laboratoř parazitologie a mykologie, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Prezentace deseti nejvýznamnějších prací z klinické mykologie zaplnila přednáškový sál i na letošním ICAACu (Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy). Práce byly zaměřeny převážně na dvě stěžejní oblasti mykologie, invazivní kandidózu a aspergilózu. Na první pohled se jako téměř revoluční jeví výsledky práce Nucciho et al., kteří sledovali skupinu 842 pacientů s kandidémií a...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu