This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2011 Czech edition

Přehled bakteriální rezistence u 6 sledovaných druhů invazivních bakterií, Česká republika 2000 – 2009

Helena Žemličková

Národní referenční laboratoř pro antibiotika, Státní zdravotní ústav, Praha

Úvod Antibiotická rezistence ohrožuje úspěšnou léčbu infekčních onemocnění a představuje významnou hrozbu veřejného zdraví na úrovni lokální, národní i globální. Alarmujícím důsledkem antibiotické rezistence je nárůst morbidity a mortality. Surveillance antibiotické rezistence je základním zdrojem informací o míře rezistence, jejím cílem je popis a identifikace aktuálních problémů v této oblasti a stimulace komplexních intervenčních opatření...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu