This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2011 Czech edition

Přehled bakteriální rezistence u 6 sledovaných druhů invazivních bakterií, Česká republika 2000 – 2009

Helena Žemličková

Národní referenční laboratoř pro antibiotika, Státní zdravotní ústav, Praha

Úvod Antibiotická rezistence ohrožuje úspěšnou léčbu infekčních onemocnění a představuje významnou hrozbu veřejného zdraví na úrovni lokální, národní i globální. Alarmujícím důsledkem antibiotické rezistence je nárůst morbidity a mortality. Surveillance antibiotické rezistence je základním zdrojem informací o míře rezistence, jejím cílem je popis a identifikace aktuálních problémů v této oblasti a stimulace komplexních intervenčních opatření...

Zpět

Event Report – ASH® – video

29 | 03 | 2023

Po lednovém tištěném vydání Event Reportu připravujeme také jeho video verzi.

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.
Partneři projektu