This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2011 Czech edition

Přehled bakteriální rezistence u 6 sledovaných druhů invazivních bakterií, Česká republika 2000 – 2009

Helena Žemličková

Národní referenční laboratoř pro antibiotika, Státní zdravotní ústav, Praha

Úvod Antibiotická rezistence ohrožuje úspěšnou léčbu infekčních onemocnění a představuje významnou hrozbu veřejného zdraví na úrovni lokální, národní i globální. Alarmujícím důsledkem antibiotické rezistence je nárůst morbidity a mortality. Surveillance antibiotické rezistence je základním zdrojem informací o míře rezistence, jejím cílem je popis a identifikace aktuálních problémů v této oblasti a stimulace komplexních intervenčních opatření...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu