This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2011 Czech edition

Přehled bakteriální rezistence u 6 sledovaných druhů invazivních bakterií, Česká republika 2000 – 2009

Helena Žemličková

Národní referenční laboratoř pro antibiotika, Státní zdravotní ústav, Praha

Úvod Antibiotická rezistence ohrožuje úspěšnou léčbu infekčních onemocnění a představuje významnou hrozbu veřejného zdraví na úrovni lokální, národní i globální. Alarmujícím důsledkem antibiotické rezistence je nárůst morbidity a mortality. Surveillance antibiotické rezistence je základním zdrojem informací o míře rezistence, jejím cílem je popis a identifikace aktuálních problémů v této oblasti a stimulace komplexních intervenčních opatření...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu