This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2011 Czech edition

Mikrobiologická diagnostika houbových infekcí – současné možnosti

Iva Kocmanová

Oddělení klinické mikrobiologie FN Brno

Úvod Je známou skutečností, že imunosuprimovaní pacienti jsou invazivními mykotickými infekcemi (IFD – invasive fungal disease) ohroženi mnohem více než běžná populace. Stupeň ohrožení a závažnost vzniklé infekce závisí obvykle na charakteru základního onemocnění (hematologické malignity, transplantace orgánů, HIV pozitivita, dlouhodobá léčba antibiotiky, pobyt na jednotkách intenzivní péče apod.). Zatímco četnost invazivních kvasinkových infekcí za...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu