This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2011 Czech edition

Mikrobiologická diagnostika houbových infekcí – současné možnosti

Iva Kocmanová

Oddělení klinické mikrobiologie FN Brno

Úvod Je známou skutečností, že imunosuprimovaní pacienti jsou invazivními mykotickými infekcemi (IFD – invasive fungal disease) ohroženi mnohem více než běžná populace. Stupeň ohrožení a závažnost vzniklé infekce závisí obvykle na charakteru základního onemocnění (hematologické malignity, transplantace orgánů, HIV pozitivita, dlouhodobá léčba antibiotiky, pobyt na jednotkách intenzivní péče apod.). Zatímco četnost invazivních kvasinkových infekcí za...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu