This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2011 Czech edition

Mikrobiologická diagnostika houbových infekcí – současné možnosti

Iva Kocmanová

Oddělení klinické mikrobiologie FN Brno

Úvod Je známou skutečností, že imunosuprimovaní pacienti jsou invazivními mykotickými infekcemi (IFD – invasive fungal disease) ohroženi mnohem více než běžná populace. Stupeň ohrožení a závažnost vzniklé infekce závisí obvykle na charakteru základního onemocnění (hematologické malignity, transplantace orgánů, HIV pozitivita, dlouhodobá léčba antibiotiky, pobyt na jednotkách intenzivní péče apod.). Zatímco četnost invazivních kvasinkových infekcí za...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu