This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2011 Czech edition

Mikrobiologická diagnostika houbových infekcí – současné možnosti

Iva Kocmanová

Oddělení klinické mikrobiologie FN Brno

Úvod Je známou skutečností, že imunosuprimovaní pacienti jsou invazivními mykotickými infekcemi (IFD – invasive fungal disease) ohroženi mnohem více než běžná populace. Stupeň ohrožení a závažnost vzniklé infekce závisí obvykle na charakteru základního onemocnění (hematologické malignity, transplantace orgánů, HIV pozitivita, dlouhodobá léčba antibiotiky, pobyt na jednotkách intenzivní péče apod.). Zatímco četnost invazivních kvasinkových infekcí za...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu