This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

Renal Cancer News 2/2023 Slovak edition

Originálny názov:
Renal Cancer News Slovak edition

Dátum vydania: 12/2023


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 16

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: Slovenčina

Cena: Predplatné za 4 čísla pre jednotlivcov je 9 EUR, pre firmy a inštitúcie 16 EUR vrátane DPH a poštovného.

Náhľad PDFObjednať predplatné


Anotácia

Druhé číslo časopisu prináša aktuálnu správu z najväčšieho onkologického stretnutia ASCO 2023. Správu pripravil Radovan Barila (Nemocnica AGEL Košice-Šaca) a vo svojom zhrnutí sa zaoberá novinkami na poli diagnostiky, liečby a problematiky renálneho karcinómu. Karcinóm obličky predstavuje ochorenie s pomerne priaznivou prognózou. Filip Kohútek z Onkologickej kliniky FN Trenčín prezentuje prípad pacienta so svetlobunkovým karcinómom obličky, ktorý dosiahol pri sekvenčnej cielenej liečbe pokročilého ochorenia 11-ročné prežívanie od stanovenia diagnózy. Keďže reálne prípady z praxe najlepšie reflektujú efektivitu liečby, prináša časopis aj v poslednom príspevku kazuistiku pacienta. Petronela Lalíková z Onkologickej kliniky Nemocnice Zvolen sa vo svojom prípade 57-ročného pacienta opiera aj o výsledky štúdie, ktorá potvrdzuje správny postup liečby tohto pacienta.
Tiráž

Vydavateľ: We Make Media Slovakia s.r.o. ¦ IČO: 47 943 661
Adresa: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika ¦ Konateľka: MUDr. Ivana Kaderková
Tel.: +421 948 422 117 ¦ E-mail: info@wemakemedia.sk ¦ www.wemakemedia.sk ¦ Elektronická verzia dostupná na: www.worldmednet.sk

Členovia redakčnej rady: MUDr. Radovan Barila, PhD., MUDr. Filip Kohútek, PhD., MUDr. Petronela Lalíková
Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk
Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej, alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu vydavateľa prísne zakázané.
Vydavateľ nepreberá zodpovednosť za údaje či názory autorov jednotlivých článkov a obsah inzerátov.

Vychádza 2× ročne ¦ 1. ročník ¦ ISSN (tlačené vydanie): 2730-0803 | ISSN (online vydanie): 2989-3119
Registrované pod evidenčným číslom MK SR EV 6103/23/PTPartneři projektu