This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 2/2023 Slovak edition

Editoriál

Radovan Barila

konzultant pre Klinickú onkológiu

Vážené dámy a vážení páni, kolegovia, dostáva sa vám do rúk ďalšie číslo odborného periodika Renal Cancer News. Toto číslo vám prináša niektoré nové odborné informácie, ktoré boli publikované vo forme abstraktov alebo aj prezentácií na tohtoročnej ESMO konferencii v Madride. Renálny karcinóm je jedným z nádorov, kde sme v posledných rokoch svedkami značného terapeutického pokroku. Súhlasím s...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

Prvé tohtoročné číslo Antiinfectives News vyjde v júni a ponúkne zaujímavý obsah na aktuálne témy.

Česká diabetologie č. 2/2024

01 | 05 | 2024

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného štvrťročníka Česká diabetologie, ktoré vyjde v máji. Časopis ponúkne tri odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie odborného časopisu Paediatric New, ktoré vyjde v apríli.
Partneři projektu