This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 2/2023 Slovak edition

Účinnosť sunitinibu pri metastatickom karcinóme obličky

Petronela Lalíková

Onkologická ambulancia Nemocnica Zvolen Agel a.s.

Súhrn U 57-ročného pacienta bez vážnejších komorbidít sa začiatkom roka 2013 diagnostikoval svetlobunkový karcinóm pravej obličky. Po operácii bol pacient sledovaný v urologickej ambulancii. V októbri 2021 bol prešetrovaný pre suspektný duplicitný nádor na prostate. V priebehu diagnostického procesu sa okrem karcinómu prostaty potvrdila aj recidíva a generalizácia svetlobunkového karcinómu obličky. Po zvážení úhradových možností...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

Prvé tohtoročné číslo Antiinfectives News vyjde v júni a ponúkne zaujímavý obsah na aktuálne témy.

Česká diabetologie č. 2/2024

01 | 05 | 2024

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného štvrťročníka Česká diabetologie, ktoré vyjde v máji. Časopis ponúkne tri odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie odborného časopisu Paediatric New, ktoré vyjde v apríli.
Partneři projektu