This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 2/2023 Slovak edition

Čo nové priniesol kongres ESMO 2023 v problematike renálneho karcinómu

Radovan Barila

Konzultant pre Klinickú onkológiu, Nemocnica Košice Šaca

Úvod Predmetom nižšie uvedenej krátkej správy sú nové informácie, ktoré odzneli na tohtoročnom kongrese ESMO v Madride a týkajú sa liečby renálneho karcinómu. Z praktického hľadiska sú v súčasnosti na Slovensku tieto novinky málo použiteľné, avšak obohatia vedomosti onkológov o tejto problematike. Vybral som tie z nich, ktoré sa zaoberajú preparátmi dostupnými na Slovensku, respektíve...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

Prvé tohtoročné číslo Antiinfectives News vyjde v júni a ponúkne zaujímavý obsah na aktuálne témy.

Česká diabetologie č. 2/2024

01 | 05 | 2024

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného štvrťročníka Česká diabetologie, ktoré vyjde v máji. Časopis ponúkne tri odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie odborného časopisu Paediatric New, ktoré vyjde v apríli.
Partneři projektu