This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

Nutrition News 2/2021 Slovak edition

Originálny názov:
Nutrition News Slovak edition

Dátum vydania: 12/2021


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 20

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: Slovenčina

Cena: Predplatné za 4 čísla pre jednotlivcov je 9 EUR, pre firmy a inštitúcie 16 EUR vrátane DPH a poštovného.

Náhľad PDF Objednať predplatné


Anotácia

Decembrové vydanie opäť prinieslo zaujímavé články. Úvodom vás prevedie MUDr. Júlia Slezáková. Prvý článok časopisu opisuje priebeh a výsledky Nutrition Day v nemocnici Rimavská Sobota. Do tohto celosvetového auditu sa zapojila táto nemocnica ako prvá a zatiaľ jediná na Slovensku. Druhý príspevok od pani doktorky Vasiľkovej z Národného onkologického ústavu v Bratislave rozoberá možnosti interpersonálnej komunikácie ako súčasti podpornej liečby v onkológii. Medziľudská komunikácia je náročná v každom okamihu, no v momente oznamovania takých negatívnych informácií, ako je onkologické ochorenie, sa komunikácia stáva jedným z najťažších okamihov práce lekára. Predpisovanie enterálnej výživy je stále podmienené potvrdením rizika vzniku alebo už prítomnej podvýživy, vypísaním protokolu iniciálnej indikácie ambulantnej enterálnej výživy, pravidelnými kontrolami efektivity liečby a vedením presnej zdravotnej dokumentácie. V právnej poradni sa od odborníkov dozvieme, ako sa zmenili podmienky predpisovania dietetických potravín a enterálnej výživy a podrobnosti o dodržiavaní indikačných a preskripčných obmedzení a o možných sankciách.
Tiráž

Vydavateľ: We Make Media Slovakia s.r.o. ¦ IČO: 47 943 661
Adresa: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika ¦ Konateľka: MUDr. Ivana Kaderková
Tel.: +421 948 422 117 ¦ E-mail: info@wemakemedia.sk ¦ www.wemakemedia.sk
Elektronická verzia dostupná na: www.worldmednet.sk

Členovia redakčnej rady: MUDr. Jana Haščičová, MUDr. Juraj Krivuš, doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD., MUDr. Zuzana Pribulová, MUDr. Tomáš Šálek, MUDr. Andrea Škripeková, PhD., MUDr. Miroslav Tomáš, PhD.

Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk
Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej, alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu vydavateľa prísne zakázané. Vydavateľ nepreberá zodpovednosť za údaje či názory autorov jednotlivých článkov a obsah inzerátov.

Vychádza 2× ročne ¦ 5. ročník ¦ ISSN (tlačené vydanie): 2585-7711/ISSN (online vydanie): 2644-7002
Registrované pod evidenčným číslom MK SR EV 5562/17Komercia

Partneři projektu