This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

Nutrition News 2/2020 Slovak edition

Originálny názov:
Nutrition News Slovak edition

Dátum vydania: 12/2020


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 28

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: Slovenčina

Cena: Predplatné za 4 čísla pre jednotlivcov je 9 EUR, pre firmy a inštitúcie 16 EUR vrátane DPH a poštovného.

Náhľad PDF Objednať predplatné


Anotácia

V decembrovom čísle časopisu sme pre vás pripravili nasledujúce príspevky. Úvodného slova sa ujal MUDr. Juraj Krivuš. Prvý príspevok, ktorý sa venuje kriticky chorým pacientom, napísala MUDr. Jana Haščičová. V precízne pripravenom review nájdete komplexné informácie o danej problematike. Je vedecky dokázané, že významný podiel na vzniku diabetes mellitus a onkologických ochorení majú pri obidvoch skupinách ochorení stravovacie návyky. Problematiku podrobne spracoval doc. MUDr. Peter Minárik. Tretí príspevok sa zameriava na zmeny vnímania chuti u onkologických pacientov. Na vzniku dysgeusie a iných porúch chutí sa podieľa celý rad faktorov. Tému rozobrala MUDr. Barbora Dobiášová. Posledný príspevok časopisu bude patriť pacientom po cievnej mozgovej príhode. Cievna mozgová príhoda (CMP) v závislosti od typu, rozsahu či komplikácií predstavuje rôzne závažne chorého pacienta. V kazuistike pacienta autor MUDr. Martin Tkáčik okrem iného komentuje, aké dôležité je podávanie adekvátnej výživy u pacientov s CMP počas celého priebehu ochorenia.
Tiráž

Členovia redakčnej rady: MUDr. Jana Haščičová, MUDr. Juraj Krivuš, doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD., MUDr. Zuzana Pribulová, MUDr. Tomáš Šálek, MUDr. Andrea Škripeková, PhD., MUDr. Miroslav Tomáš, PhD.

Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk
Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej, alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu vydavateľa prísne zakázané. Vydavateľ nepreberá zodpovednosť za údaje či názory autorov jednotlivých článkov a obsah inzerátov.
Vychádza 2× ročne ¦ 4. ročník ¦ ISSN (tlačené vydanie): 2585-7711/ISSN (online vydanie): 2644-7002
Registrované pod evidenčným číslom MK SR EV 5562/17

Vydavateľ: We Make Media Slovakia, s.r.o. ¦ IČO: 47 943 661
Adresa: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika ¦ Konateľka: MUDr. Ivana Kaderková
Tel.: +421 948 422 117 ¦ E-mail: info@wemakemedia.sk ¦ www.wemakemedia.sk

Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk ¦ Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu vydavateľa prísne zakázané. Vydavateľ nepreberá zodpovednosť za údaje či názory autorov jednotlivých článkov a inzerátov.Partneři projektu