This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

Lung Cancer News 1/2022 Slovak edition

Originálny názov:
Lung Cancer News Slovak edition

Dátum vydania: 09/2022


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 24

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: Slovenčina

Cena: Predplatné za 4 čísla pre jednotlivcov je 9 EUR, pre firmy a inštitúcie 16 EUR vrátane DPH a poštovného.

Náhľad PDFObjednať predplatné


Anotácia

Úvod tohoto vydania časopisu patrí správe z kongresu ASCO© 2022 MUDr. Gabriely Chowaniecovej, ktorá sa venuje vybraným štúdiám. MUDr. Silvia Fečíková sa vo svojom príspevku detailne zaoberá možnostiam diagnostiky karcinómu pľúc, kde má stále svoje nezastupiteľné miesto bronchoskopia. Rádioterapia je metóda, ktorá má využitie predovšetkým v liečbe lokálne pokročilých štádií NSCLC a limitovaného ochorenia SCLC. Prehľadový článok s touto témou prináša MUDr. Radovan Vojtíšek.Obsah

Editoriál
Zuzana Selementová
 
Karcinóm pľúc na ASCO© 2022
Gabriela Chowaniecová 1,2, Dalibor Ondruš 2
 
Bronchoskopická diagnostika karcinómu pľúc
Silvia Fečíková, Imrich Jonner, Peter Kúkoľ, Ján Urban
 
Radioterapie karcinomu plic
Radovan Vojtíšek
 

Tiráž

Vydavateľ: We Make Media Slovakia s.r.o. ¦ IČO: 47 943 661
Adresa: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika
Konateľka: MUDr. Ivana Kaderková
Tel.: +421 948 422 117 ¦ E-mail: info@wemakemedia.sk ¦ www.wemakemedia.sk
Elektronická verzia dostupná na: www.worldmednet.sk

Členovia redakčnej rady: MUDr. Gabriela Chowaniecová, MUDr. Silvia Fečíková, MUDr. Radovan Vojtíšek
Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk
Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej, alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu vydavateľa prísne zakázané. Vydavateľ nepreberá zodpovednosť za údaje či názory autorov jednotlivých článkov a obsah inzerátov.

Vychádza 2× ročne ¦ 7. ročník ¦ ISSN (tlačené vydanie): 2453–9104/ISSN (online vydanie): 2644–6995
Registrované pod evidenčným číslom MK SR EV 5951/20Partneři projektu