This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 1/2022 Slovak edition

Bronchoskopická diagnostika karcinómu pľúc

Silvia Fečíková, Imrich Jonner, Peter Kúkoľ, Ján Urban

Pneumologické oddelenie, Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, Vyšné Hágy

Abstrakt Flexibilná bronchoskopia je najpoužívanejšia invazívna metóda na diagnostiku a liečbu mnohých pľúcnych ochorení vrátane karcinómu pľúc. Základné diagnostické metódy ako bronchiálny výplach, kefková abrázia, kliešťová biopsia, ale aj pokročilé diagnostické techniky, ako je endobronchiálny ultrazvuk (EBUS) a elektromagnetická navigácia, sú neoceniteľným nástrojom používaným na diagnostiku aj staging karcinómu pľúc. Laserová terapia, elektrokauterizácia, koagulácia argónovou...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

Prvé tohtoročné číslo Antiinfectives News vyjde v júni a ponúkne zaujímavý obsah na aktuálne témy.

Česká diabetologie č. 2/2024

01 | 05 | 2024

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného štvrťročníka Česká diabetologie, ktoré vyjde v máji. Časopis ponúkne tri odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie odborného časopisu Paediatric New, ktoré vyjde v apríli.
Partneři projektu