This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 1/2022 Slovak edition

Bronchoskopická diagnostika karcinómu pľúc

Silvia Fečíková, Imrich Jonner, Peter Kúkoľ, Ján Urban

Pneumologické oddelenie, Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, Vyšné Hágy

Abstrakt Flexibilná bronchoskopia je najpoužívanejšia invazívna metóda na diagnostiku a liečbu mnohých pľúcnych ochorení vrátane karcinómu pľúc. Základné diagnostické metódy ako bronchiálny výplach, kefková abrázia, kliešťová biopsia, ale aj pokročilé diagnostické techniky, ako je endobronchiálny ultrazvuk (EBUS) a elektromagnetická navigácia, sú neoceniteľným nástrojom používaným na diagnostiku aj staging karcinómu pľúc. Laserová terapia, elektrokauterizácia, koagulácia argónovou...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé tohtoročné číslo časopisu Cystická fibróza

Antiinfectives News č. 2/2023

30 | 10 | 2023

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného časopisu Antiinfectives News, ktoré ponúkne tri kazuistiky a dve správy z kongresu.
Partneři projektu