This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 1/2022 Slovak edition

Karcinóm pľúc na ASCO© 2022

Gabriela Chowaniecová 1,2, Dalibor Ondruš 2

1 Oddelenie klinickej onkológie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
2 I. onkologická klinika LF UK a OÚSA, Bratislava

Súhrn Článok referuje výsledky šiestich vybraných štúdií prezentovaných na výročnej konferencii ASCO© 2022. Ide o novinky v oblasti cielenej liečby a imunoterapie inhibítormi kontrolných bodov imunity. Z oblasti cielenej liečby pri nemalobunkovom karcinóme pľúc (NSCLC) sú referované sľubné výsledky nového KRAS G12C inhibítora adagrasib, EGFR inhibítora osimertinib v kombinácii s chemoterapiou a výsledky nového ROS1...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NAJVÝZNAMNEJŠIEHO STRETNUTIA ONKOLÓGOV 2022

26 | 10 | 2022

Najzaujímavejších noviniek zo stretnutia Americkej spoločnosti klinickej onkológie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo časopisu Česká diabetologie, ktoré je zamerané na technológie v diabetológii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydanie ESO Journal je zamerané hlavne na tému liečby cemiplimabom.
Partneři projektu