This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 1/2022 Slovak edition

Karcinóm pľúc na ASCO© 2022

Gabriela Chowaniecová 1,2, Dalibor Ondruš 2

1 Oddelenie klinickej onkológie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
2 I. onkologická klinika LF UK a OÚSA, Bratislava

Súhrn Článok referuje výsledky šiestich vybraných štúdií prezentovaných na výročnej konferencii ASCO© 2022. Ide o novinky v oblasti cielenej liečby a imunoterapie inhibítormi kontrolných bodov imunity. Z oblasti cielenej liečby pri nemalobunkovom karcinóme pľúc (NSCLC) sú referované sľubné výsledky nového KRAS G12C inhibítora adagrasib, EGFR inhibítora osimertinib v kombinácii s chemoterapiou a výsledky nového ROS1...

Zpět

Žijeme s roztrúsenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Pripravujeme prvé tohtoročné číslo časopisu pre pacientov vydávaného v spolupráci s Úniou ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydanie Paediatric News Czech edition.

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023
Partneři projektu