This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 1/2022 Slovak edition

Karcinóm pľúc na ASCO© 2022

Gabriela Chowaniecová 1,2, Dalibor Ondruš 2

1 Oddelenie klinickej onkológie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
2 I. onkologická klinika LF UK a OÚSA, Bratislava

Súhrn Článok referuje výsledky šiestich vybraných štúdií prezentovaných na výročnej konferencii ASCO© 2022. Ide o novinky v oblasti cielenej liečby a imunoterapie inhibítormi kontrolných bodov imunity. Z oblasti cielenej liečby pri nemalobunkovom karcinóme pľúc (NSCLC) sú referované sľubné výsledky nového KRAS G12C inhibítora adagrasib, EGFR inhibítora osimertinib v kombinácii s chemoterapiou a výsledky nového ROS1...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

Prvé tohtoročné číslo Antiinfectives News vyjde v júni a ponúkne zaujímavý obsah na aktuálne témy.

Česká diabetologie č. 2/2024

01 | 05 | 2024

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného štvrťročníka Česká diabetologie, ktoré vyjde v máji. Časopis ponúkne tri odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie odborného časopisu Paediatric New, ktoré vyjde v apríli.
Partneři projektu