This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 1/2022 Slovak edition

Karcinóm pľúc na ASCO© 2022

Gabriela Chowaniecová 1,2, Dalibor Ondruš 2

1 Oddelenie klinickej onkológie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
2 I. onkologická klinika LF UK a OÚSA, Bratislava

Súhrn Článok referuje výsledky šiestich vybraných štúdií prezentovaných na výročnej konferencii ASCO© 2022. Ide o novinky v oblasti cielenej liečby a imunoterapie inhibítormi kontrolných bodov imunity. Z oblasti cielenej liečby pri nemalobunkovom karcinóme pľúc (NSCLC) sú referované sľubné výsledky nového KRAS G12C inhibítora adagrasib, EGFR inhibítora osimertinib v kombinácii s chemoterapiou a výsledky nového ROS1...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé tohtoročné číslo časopisu Cystická fibróza

Antiinfectives News č. 2/2023

30 | 10 | 2023

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného časopisu Antiinfectives News, ktoré ponúkne tri kazuistiky a dve správy z kongresu.

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 2/2023

30 | 10 | 2023

Chystáme druhé tohtoročné vydanie časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou, ktorý pripravujeme v spolupráci s Úniou ROSKA.
Partneři projektu