This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 1/2022 Slovak edition

Editoriál

Zuzana Selementová

We Make Media

Vážená pani doktorka, vážený pán doktor,   beriete do rúk ďalšie číslo časopisu Lung Cancer News, periodika zameraného na respiračné choroby. Ako odborníci sami viete, ako tieto ochorenia zaťažujú populáciu vysokým výskytom, veľkou invaliditou i úmrtnosťou. Najväčším zabijakom je okrem CHOCHP predovšetkým karcinóm pľúc. Rakovina pľúc je celosvetovo najčastejšou príčinou úmrtia na nádorové ochorenia. Býva detegovaná...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Pripravujeme tretie tohtoročné číslo časopisu Česká diabetologie, ktoré bude zamerané na technológie a ponúkne celkovo päť odborných článkov.

Case Reports – Cystická fibróza – jeseň 2023

24 | 07 | 2023

Na jeseň chystáme zborník kazuistík zameraný na cystickú fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie časopisu Paediatric News, ktoré ponúkne tri odborné príspevky.
Partneři projektu