This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 1/2022 Slovak edition

Editoriál

Zuzana Selementová

We Make Media

Vážená pani doktorka, vážený pán doktor,   beriete do rúk ďalšie číslo časopisu Lung Cancer News, periodika zameraného na respiračné choroby. Ako odborníci sami viete, ako tieto ochorenia zaťažujú populáciu vysokým výskytom, veľkou invaliditou i úmrtnosťou. Najväčším zabijakom je okrem CHOCHP predovšetkým karcinóm pľúc. Rakovina pľúc je celosvetovo najčastejšou príčinou úmrtia na nádorové ochorenia. Býva detegovaná...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NAJVÝZNAMNEJŠIEHO STRETNUTIA ONKOLÓGOV 2022

26 | 10 | 2022

Najzaujímavejších noviniek zo stretnutia Americkej spoločnosti klinickej onkológie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo časopisu Česká diabetologie, ktoré je zamerané na technológie v diabetológii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydanie ESO Journal je zamerané hlavne na tému liečby cemiplimabom.
Partneři projektu