This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 1/2022 Slovak edition

Editoriál

Zuzana Selementová

We Make Media

Vážená pani doktorka, vážený pán doktor,   beriete do rúk ďalšie číslo časopisu Lung Cancer News, periodika zameraného na respiračné choroby. Ako odborníci sami viete, ako tieto ochorenia zaťažujú populáciu vysokým výskytom, veľkou invaliditou i úmrtnosťou. Najväčším zabijakom je okrem CHOCHP predovšetkým karcinóm pľúc. Rakovina pľúc je celosvetovo najčastejšou príčinou úmrtia na nádorové ochorenia. Býva detegovaná...

Zpět

28 | 02 | 2024

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie odborného štvrťročníka Česká diabetologie, ktoré vyjde v apríli.

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé tohtoročné číslo časopisu Cystická fibróza
Partneři projektu