This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 1/2022 Slovak edition

Radioterapie karcinomu plic

Radovan Vojtíšek

Radovan Vojtíšek

Souhrn Radioterapie (RT) může být indikována u všech plicních karcinomů za určitých okolností v jakémkoliv stadiu onemocnění, vždy však s léčebným záměrem odpovídajícím dané situaci. Tento přehledový článek si klade za cíl seznámit čtenáře s aktuálním pohledem zejména na indikace RT u plicních karcinomů a na aktuálně doporučovaná frakcionační schémata, tedy na oblasti, které mohou do značné...

Zpět

Žijeme s roztrúsenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Pripravujeme prvé tohtoročné číslo časopisu pre pacientov vydávaného v spolupráci s Úniou ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydanie Paediatric News Czech edition.

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023
Partneři projektu