This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 1/2022 Slovak edition

Radioterapie karcinomu plic

Radovan Vojtíšek

Radovan Vojtíšek

Souhrn Radioterapie (RT) může být indikována u všech plicních karcinomů za určitých okolností v jakémkoliv stadiu onemocnění, vždy však s léčebným záměrem odpovídajícím dané situaci. Tento přehledový článek si klade za cíl seznámit čtenáře s aktuálním pohledem zejména na indikace RT u plicních karcinomů a na aktuálně doporučovaná frakcionační schémata, tedy na oblasti, které mohou do značné...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé tohtoročné číslo časopisu Cystická fibróza

Antiinfectives News č. 2/2023

30 | 10 | 2023

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného časopisu Antiinfectives News, ktoré ponúkne tri kazuistiky a dve správy z kongresu.
Partneři projektu