This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 1/2022 Slovak edition

Radioterapie karcinomu plic

Radovan Vojtíšek

Radovan Vojtíšek

Souhrn Radioterapie (RT) může být indikována u všech plicních karcinomů za určitých okolností v jakémkoliv stadiu onemocnění, vždy však s léčebným záměrem odpovídajícím dané situaci. Tento přehledový článek si klade za cíl seznámit čtenáře s aktuálním pohledem zejména na indikace RT u plicních karcinomů a na aktuálně doporučovaná frakcionační schémata, tedy na oblasti, které mohou do značné...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NAJVÝZNAMNEJŠIEHO STRETNUTIA ONKOLÓGOV 2022

26 | 10 | 2022

Najzaujímavejších noviniek zo stretnutia Americkej spoločnosti klinickej onkológie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo časopisu Česká diabetologie, ktoré je zamerané na technológie v diabetológii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydanie ESO Journal je zamerané hlavne na tému liečby cemiplimabom.
Partneři projektu