This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

Immuno-oncotherapy News 1/2023 Slovak edition

Originálny názov:
Immuno-oncotherapy News Slovak edition

Dátum vydania: 07/2023


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 20

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: Slovenčina

Cena: Predplatné za 4 čísla pre jednotlivcov je 9 EUR, pre firmy a inštitúcie 16 EUR vrátane DPH a poštovného.

Náhľad PDFObjednať predplatné


Anotácia

V prvom čísle roku 2023 predstavujeme tri precízne spracované príspevky. Mikrosatelitová instabilita a deficit mismatch repair predstavujú dôležité prognostické a prediktívne faktory v liečbe karcinómu endometria. Prehľadový článok na túto tému spracoval MUDr. Filip Kohútek. Výročnú konferenciu Americkej onkologickej spoločnosti každoročne očakávajú tisíce onkológov na celom svete. MUDr. Radovan Barila vám predstaví, čo nové priniesla táto konferencia na poli diagnostiky a liečby karcinómu prsníka. MUDr. Bela Mriňáková, naopak, prináša správu z európskeho odborného kongresu St. Gallen International Breast Cancer Conference 2023, na ktorom sa slovenskí odborníci zúčastnili tentoraz aj aktívne. Za Slovensko za zúčastnilo pracovisko I. onkologickej kliniky LFUK a OÚSA hneď s dvomi postermi.
Tiráž

Vydavateľ: We Make Media Slovakia s.r.o. ¦ IČO: 47 943 661
Adresa: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika ¦ Konateľka: MUDr. Ivana Kaderková
Tel.: +421 948 422 117 ¦ E-mail: info@wemakemedia.sk ¦ www.wemakemedia.sk
Elektronická verzia dostupná na: www.worldmednet.sk

Členovia redakčnej rady: MUDr. Radovan Barila, PhD., MUDr. Filip Kohútek, PhD., MUDr. Bela Mriňáková, PhD., MPH
Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk
Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková
Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej, alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu vydavateľa prísne zakázané. ¦ Vydavateľ nepreberá zodpovednosť za údaje či názory autorov jednotlivých článkov a obsah inzerátov.

Vychádza 2× ročne ¦ 6. ročník ¦ ISSN (TLAČENÉ VYDANIE): 2644-4593/ISSN (ONLINE VYDANIE): 2644-6987

Registrované pod evidenčným číslom MK SR 5952/20.Partneři projektu