This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 1/2023 Slovak edition

Novinky z konferencie St. Gallen International Breast Cancer Conference 2023

Bela Mriňáková

I. onkologická klinika LFUK a OÚSA, Bratislava
Interná-onkologická klinika, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava

V marci 2023 sa vo Viedni konala už 18. medzinárodná konferencia venovaná diagnostike a liečbe karcinómu prsníka (KP) St. Gallen International Breast Cancer Conference (SGBCC). Hybridnou formou sa zišlo viac ako 2 800 účastníkov z viac ako 100 krajín. Záverečnú časť konferencie už štandardne predstavovalo hlasovanie „konsenzus“ panelistov. Cieľom bolo definovanie vplyvu nových údajov na každodennú rutinnú prax. Jednoznačným...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

Prvé tohtoročné číslo Antiinfectives News vyjde v júni a ponúkne zaujímavý obsah na aktuálne témy.

Česká diabetologie č. 2/2024

01 | 05 | 2024

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného štvrťročníka Česká diabetologie, ktoré vyjde v máji. Časopis ponúkne tri odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie odborného časopisu Paediatric New, ktoré vyjde v apríli.
Partneři projektu