This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 1/2023 Slovak edition

Editoriál

Radovan Barila

konzultant pre klinickú onkológiu Nemocnica Košice Šaca

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,   dostáva sa vám do rúk nové číslo odborného periodika Immuno Oncotherapy News, ktoré je tentoraz zamerané predovšetkým na problematiku karcinómu prsníka a endometriálneho karcinómu. Keďže vývoj poznatkov v liečbe nádorových ochorení napreduje neuveriteľnou rýchlosťou, nie je vždy možné extenzívne obsiahnuť každú problematiku a je náročné popri práci zúčastniť sa hoci len...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

Prvé tohtoročné číslo Antiinfectives News vyjde v júni a ponúkne zaujímavý obsah na aktuálne témy.

Česká diabetologie č. 2/2024

01 | 05 | 2024

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného štvrťročníka Česká diabetologie, ktoré vyjde v máji. Časopis ponúkne tri odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie odborného časopisu Paediatric New, ktoré vyjde v apríli.
Partneři projektu