This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 1/2023 Slovak edition

Čo zaujímavé prinieslo ASCO 2023 v liečbe karcinómu prsníka?

Radovan Barila

konzultant pre klinickú onkológiu Nemocnica Košice Šaca člen skupiny Agel

Na výročnej konferencii ASCO, ktorá sa aj tento rok konala tradične v Chicagu, bolo prezentovaných v problematike karcinómu prsníka viacero zaujímavých medicínskych informácií, avšak vzhľadom na obmedzený rozsah tohto reportu je možné uviesť len niektoré z nich. Veľmi očakávanou bola prezentácia, ktorá sa týkala adjuvantnej liečby pacientok s HR+/HER2− negatívnym karcinómom prsníka s vyšším rizikom. Výsledky boli očakávané preto, lebo...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

Prvé tohtoročné číslo Antiinfectives News vyjde v júni a ponúkne zaujímavý obsah na aktuálne témy.

Česká diabetologie č. 2/2024

01 | 05 | 2024

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného štvrťročníka Česká diabetologie, ktoré vyjde v máji. Časopis ponúkne tri odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie odborného časopisu Paediatric New, ktoré vyjde v apríli.
Partneři projektu