This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 1/2023 Slovak edition

Význam mikrosatelitovej instability v liečbe karcinómu endometria

Filip Kohútek

Fakultná nemocnica Trenčín, Onkologická klinika

Súhrn Mikrosatelitová instabilita a deficit mismatch repair predstavujú dôležité prognostické a prediktívne faktory v liečbe karcinómu endometria. Prognostický význam týchto biomarkerov spočíva v klasifikácii včasných štádií tohto ochorenia a v správnej indikácii adjuvantnej liečby. Pri pokročilom ochorení predstavuje MSI/dMMR prediktívny faktor účinnosti imunoterapie. Kľúčové slová: mikrosatelitová instabilita, mismatch repair, imunoterapia, karcinóm endometria   Summary Microsatellite...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé tohtoročné číslo časopisu Cystická fibróza

Antiinfectives News č. 2/2023

30 | 10 | 2023

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného časopisu Antiinfectives News, ktoré ponúkne tri kazuistiky a dve správy z kongresu.

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 2/2023

30 | 10 | 2023

Chystáme druhé tohtoročné vydanie časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou, ktorý pripravujeme v spolupráci s Úniou ROSKA.
Partneři projektu