This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

Immuno-oncotherapy News 1/2022 Slovak edition

Originálny názov:
Immuno-oncotherapy News Slovak edition

Dátum vydania: 09/2022


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 20

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: Slovenčina

Cena: Predplatné za 4 čísla pre jednotlivcov je 9 EUR, pre firmy a inštitúcie 16 EUR vrátane DPH a poštovného.

Náhľad PDFObjednať predplatné


Anotácia

V augustovom vydaní časopisu vám predstavujeme tri precízne spracované príspevky. Prvé dva príspevky sa venujú odboru onkológia v gynekológii. Postavenie imunoterapie v liečbe trojito negatívneho karcinómu prsníka a Nové trendy v liečbe pokročilého karcinómu maternice. Tretí príspevok z pera českého autora sa prináša správu o imunoterapii v onkológii a to najzaujímavejšie, čo zaznelo k tejto téme na ASCO© 2022.
Tiráž

Vydavateľ: We Make Media Slovakia s.r.o. ¦ IČO: 47 943 661
Adresa: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika ¦ Konateľka: MUDr. Ivana Kaderková
Tel.: +421 948 422 117 ¦ E-mail: info@wemakemedia.sk ¦ www.wemakemedia.sk
Elektronická verzia dostupná na: www.worldmednet.sk

Členovia redakčnej rady: doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D., MUDr. Branislav Bystrický, PhD., MPH, MUDr. Bela Mriňáková, PhD., MPH
Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk ¦ Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková
Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej, alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu vydavateľa prísne zakázané.

Vydavateľ nepreberá zodpovednosť za údaje či názory autorov jednotlivých článkov a obsah inzerátov.
Vychádza 2× ročne ¦ 5. ročník ¦ ISSN (TLAČENÉ VYDANIE): 2644-4593/ISSN (ONLINE VYDANIE): 2644-6987

Registrované pod evidenčným číslom MK SR 5952/20.Partneři projektu