This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 1/2022 Slovak edition

Editorial

Redakcia

Immuno-oncotherapy News 1/2022 Slovak edition

Vážení čitatelia časopisu,   implementácia imunoterapie do armamentária onkologickej liečby je modelovým príkladom inovatívnej terapie predlžujúcej prežitie chorých. Na prelome storočia bolo preto potrebné hľadať ďalšie možnosti ovplyvnenia nádorovej bunky. Vďaka novým technológiám a možnostiam vyšetrenia genómu sa naše chápanie biológie nádoru značne zlepšilo. Bol iniciovaný celý rad klinických štúdií, ktorých výsledky slúžili ako podklad na...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

Prvé tohtoročné číslo Antiinfectives News vyjde v júni a ponúkne zaujímavý obsah na aktuálne témy.

Česká diabetologie č. 2/2024

01 | 05 | 2024

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného štvrťročníka Česká diabetologie, ktoré vyjde v máji. Časopis ponúkne tri odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie odborného časopisu Paediatric New, ktoré vyjde v apríli.
Partneři projektu