This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 1/2022 Slovak edition

Editorial

Redakcia

Immuno-oncotherapy News 1/2022 Slovak edition

Vážení čitatelia časopisu,   implementácia imunoterapie do armamentária onkologickej liečby je modelovým príkladom inovatívnej terapie predlžujúcej prežitie chorých. Na prelome storočia bolo preto potrebné hľadať ďalšie možnosti ovplyvnenia nádorovej bunky. Vďaka novým technológiám a možnostiam vyšetrenia genómu sa naše chápanie biológie nádoru značne zlepšilo. Bol iniciovaný celý rad klinických štúdií, ktorých výsledky slúžili ako podklad na...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Pripravujeme tretie tohtoročné číslo časopisu Česká diabetologie, ktoré bude zamerané na technológie a ponúkne celkovo päť odborných článkov.

Case Reports – Cystická fibróza – jeseň 2023

24 | 07 | 2023

Na jeseň chystáme zborník kazuistík zameraný na cystickú fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie časopisu Paediatric News, ktoré ponúkne tri odborné príspevky.
Partneři projektu