This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 1/2022 Slovak edition

Editorial

Redakcia

Immuno-oncotherapy News 1/2022 Slovak edition

Vážení čitatelia časopisu,   implementácia imunoterapie do armamentária onkologickej liečby je modelovým príkladom inovatívnej terapie predlžujúcej prežitie chorých. Na prelome storočia bolo preto potrebné hľadať ďalšie možnosti ovplyvnenia nádorovej bunky. Vďaka novým technológiám a možnostiam vyšetrenia genómu sa naše chápanie biológie nádoru značne zlepšilo. Bol iniciovaný celý rad klinických štúdií, ktorých výsledky slúžili ako podklad na...

Zpět

Žijeme s roztrúsenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Pripravujeme prvé tohtoročné číslo časopisu pre pacientov vydávaného v spolupráci s Úniou ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydanie Paediatric News Czech edition.

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023
Partneři projektu