This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 1/2022 Slovak edition

Novinky v oblasti protinádorové imunoterapie, ASCO® Annual Meeting 2022

Tomáš Büchler

Onkologická klinika 1. LF UK a FTN, Praha

Úvod I když se hlavní vlna studií s protinádorovou imunoterapií převalila přibližně před 5–7 lety, imunoonkologie zůstává nejrychleji se rozvíjející onkologickou léčebnou modalitou. Pro tento přehled jsem vybral několik sdělení v oblasti imunoterapie, které, ač nepatří mezi velké registrační studie, ukazují cestu dalšího vývoje. Tento vývoj lze charakterizovat třemi prioritami: – aplikace imunoterapeutických postupů u specifických,...

Zpět

28 | 02 | 2024

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie odborného štvrťročníka Česká diabetologie, ktoré vyjde v apríli.

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé tohtoročné číslo časopisu Cystická fibróza
Partneři projektu