This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 1/2022 Slovak edition

Novinky v oblasti protinádorové imunoterapie, ASCO® Annual Meeting 2022

Tomáš Büchler

Onkologická klinika 1. LF UK a FTN, Praha

Úvod I když se hlavní vlna studií s protinádorovou imunoterapií převalila přibližně před 5–7 lety, imunoonkologie zůstává nejrychleji se rozvíjející onkologickou léčebnou modalitou. Pro tento přehled jsem vybral několik sdělení v oblasti imunoterapie, které, ač nepatří mezi velké registrační studie, ukazují cestu dalšího vývoje. Tento vývoj lze charakterizovat třemi prioritami: – aplikace imunoterapeutických postupů u specifických,...

Zpět

Žijeme s roztrúsenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Pripravujeme prvé tohtoročné číslo časopisu pre pacientov vydávaného v spolupráci s Úniou ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydanie Paediatric News Czech edition.

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023
Partneři projektu