This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 1/2022 Slovak edition

Nové trendy v liečbe pokročilého karcinómu maternice

Branislav Bystrický

Onkologická klinika FN Trenčín a FZ TNUAD, Trenčín

Súhrn Donedávna liečba pokročilého/metastatického karcinómu maternice sa opierala hlavne o chemoterapiu, pilierom ktorej bola platina a antracyklíny. Súčasným štandardom v prvej línii liečby je dvojkombinácia karboplatina a paklitaxel. Štandard v 2. línii liečby neexistoval, ale za posledné dva roky boli v EÚ schválené dva imunoterapeutické preparáty (pembrolizumab, dostarlimab) a jedna kombinovaná liečba (pembrolizumab a lenvatinib)...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Pripravujeme tretie tohtoročné číslo časopisu Česká diabetologie, ktoré bude zamerané na technológie a ponúkne celkovo päť odborných článkov.

Case Reports – Cystická fibróza – jeseň 2023

24 | 07 | 2023

Na jeseň chystáme zborník kazuistík zameraný na cystickú fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie časopisu Paediatric News, ktoré ponúkne tri odborné príspevky.
Partneři projektu