This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 1/2022 Slovak edition

Nové trendy v liečbe pokročilého karcinómu maternice

Branislav Bystrický

Onkologická klinika FN Trenčín a FZ TNUAD, Trenčín

Súhrn Donedávna liečba pokročilého/metastatického karcinómu maternice sa opierala hlavne o chemoterapiu, pilierom ktorej bola platina a antracyklíny. Súčasným štandardom v prvej línii liečby je dvojkombinácia karboplatina a paklitaxel. Štandard v 2. línii liečby neexistoval, ale za posledné dva roky boli v EÚ schválené dva imunoterapeutické preparáty (pembrolizumab, dostarlimab) a jedna kombinovaná liečba (pembrolizumab a lenvatinib)...

Zpět

Žijeme s roztrúsenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Pripravujeme prvé tohtoročné číslo časopisu pre pacientov vydávaného v spolupráci s Úniou ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydanie Paediatric News Czech edition.

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023
Partneři projektu