This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 1/2022 Slovak edition

Postavenie imunoterapie v liečbe trojito negatívneho karcinómu prsníka

Bela Mriňáková 1,2

1 I. onkologická klinika LFUK a OÚSA, Bratislava, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
2 Interná-onkologická klinika VŠZa SP a OÚSA, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava

Súhrn Trojito negatívny karcinóm prsníka (TNBC) je komplexné a heterogénne ochorenie, pričom možnosti jeho liečby sú historicky obmedzené. Z pohľadu systémovej liečby zostáva štandardom chemoterapia (CHT), napriek ktorej má ochorenie vysokú pravdepodobnosť recidívy a rýchlej progresie. Imunoterapia inhibítormi imunitných kontrolných bodov (ICI) sa ukazuje ako dôležitá alternatíva v manažmente tejto malignity, s vplyvom na prežívanie...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Pripravujeme tretie tohtoročné číslo časopisu Česká diabetologie, ktoré bude zamerané na technológie a ponúkne celkovo päť odborných článkov.

Case Reports – Cystická fibróza – jeseň 2023

24 | 07 | 2023

Na jeseň chystáme zborník kazuistík zameraný na cystickú fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie časopisu Paediatric News, ktoré ponúkne tri odborné príspevky.
Partneři projektu