This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 1/2022 Slovak edition

Postavenie imunoterapie v liečbe trojito negatívneho karcinómu prsníka

Bela Mriňáková 1,2

1 I. onkologická klinika LFUK a OÚSA, Bratislava, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
2 Interná-onkologická klinika VŠZa SP a OÚSA, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava

Súhrn Trojito negatívny karcinóm prsníka (TNBC) je komplexné a heterogénne ochorenie, pričom možnosti jeho liečby sú historicky obmedzené. Z pohľadu systémovej liečby zostáva štandardom chemoterapia (CHT), napriek ktorej má ochorenie vysokú pravdepodobnosť recidívy a rýchlej progresie. Imunoterapia inhibítormi imunitných kontrolných bodov (ICI) sa ukazuje ako dôležitá alternatíva v manažmente tejto malignity, s vplyvom na prežívanie...

Zpět

Žijeme s roztrúsenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Pripravujeme prvé tohtoročné číslo časopisu pre pacientov vydávaného v spolupráci s Úniou ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydanie Paediatric News Czech edition.

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023
Partneři projektu