This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

Detská Endokrinológia 1/2019 Slovak edition

Originálny názov:
Detská Endokrinológia Slovak edition

Dátum vydania: 05/2019


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 16

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: Slovenčina

Cena: Predplatné za 4 čísla pre jednotlivcov je 9 EUR, pre firmy a inštitúcie 16 EUR vrátane DPH a poštovného.

Náhľad PDFObjednať predplatné


Anotácia

Prvé číslo roku 2019 obsahuje zaujímavé kazuistiky, ktorých úlohou je pomôcť vám s diagnostikou a liečbou podobných prípadov, ktorých klinické príznaky nemusia byť včas spozorované a oneskorená diagnóza môže potom poškodiť detský organizmus. V jednotlivých kazuistikách sa budeme venovať primárnemu deficitu IGF-1, autoimunitnému polyglandulárnemu syndrómu typu 1 a prípadu extrémnej hyperkalcémie u dojčaťa vzniknutej na podklade predávkovania vitamínom D.Obsah

Vážení priatelia, kolegovia a spolupracovníci,
Ľudmila Košťálová
 
Primárny deficit IGF-1 alebo necitlivosť, rezistencia na rastový hormón
Ľudmila Košťálová, Eva Vitáriušová
 
Autoimunitný polyglandulárny syndróm typ 1 u trojročnej pacientky
Ľubica Tichá, Denisa Ilenčíková, Ľudmila Podracká
 
Zriedkavá príčina hyperkalcémie u dojčaťa – kazuistika
1Andrea Valapková, 2Ľudmila Košťálová, 1Pavol Šimurka
 

Tiráž

Vydavateľ: We Make Media Slovakia s.r.o. ¦ IČO: 47 943 661
Konateľka: MUDr. Ivana Kaderková ¦ Adresa: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: +421 948 422 117 ¦ E-mail: info@wemakemedia.sk / www.wemakemedia.sk

Predsedníčka redakčnej rady: doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc. ¦ Členky redakčnej rady: doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc.,
MUDr. Ľubica Tichá, PhD., MUDr. Andrea Valapková ¦ Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk
Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej, alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu vydavateľa prísne zakázané. ¦ Vychádza 2× ročne / 4. ročník / ISSN 2453-9724 ¦ Registrované pod evidenčným číslom MK SR 5453/16Partneři projektu