This site is intended for healthcare professionals

Primárny deficit IGF-1 alebo necitlivosť, rezistencia na rastový hormón

Ľudmila Košťálová, Eva Vitáriušová

Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava

Úvod Rast je regulovaný vzájomným pôsobením viacerých faktorov. Z vnútorných neuroendokrinných faktorov má dominantné postavenie produkcia rastového hormónu (STH) a inzulínu podobnému rastovému faktoru 1 (IGF-1). Rastový hormón vytvorený v hypofýze sa naviaže v pečeni a jednotlivých tkanivách na špecifický receptor pre STH a stimuluje produkciu IGF-1. V cirkulácii je IGF-1 naviazaný na špecifickú transportnú bielkovinu (IGFBP-3) a tzv. ALS (acid-lable subunit) do jedného komplexu, čo...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu