This site is intended for healthcare professionals

Primárny deficit IGF-1 alebo necitlivosť, rezistencia na rastový hormón

Ľudmila Košťálová, Eva Vitáriušová

Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava

Úvod Rast je regulovaný vzájomným pôsobením viacerých faktorov. Z vnútorných neuroendokrinných faktorov má dominantné postavenie produkcia rastového hormónu (STH) a inzulínu podobnému rastovému faktoru 1 (IGF-1). Rastový hormón vytvorený v hypofýze sa naviaže v pečeni a jednotlivých tkanivách na špecifický receptor pre STH a stimuluje produkciu IGF-1. V cirkulácii je IGF-1 naviazaný na špecifickú transportnú bielkovinu (IGFBP-3) a tzv. ALS (acid-lable subunit) do jedného komplexu, čo...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu