This site is intended for healthcare professionals

Primárny deficit IGF-1 alebo necitlivosť, rezistencia na rastový hormón

Ľudmila Košťálová, Eva Vitáriušová

Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava

Úvod Rast je regulovaný vzájomným pôsobením viacerých faktorov. Z vnútorných neuroendokrinných faktorov má dominantné postavenie produkcia rastového hormónu (STH) a inzulínu podobnému rastovému faktoru 1 (IGF-1). Rastový hormón vytvorený v hypofýze sa naviaže v pečeni a jednotlivých tkanivách na špecifický receptor pre STH a stimuluje produkciu IGF-1. V cirkulácii je IGF-1 naviazaný na špecifickú transportnú bielkovinu (IGFBP-3) a tzv. ALS (acid-lable subunit) do jedného komplexu, čo...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu