This site is intended for healthcare professionals

Autoimunitný polyglandulárny syndróm typ 1 u trojročnej pacientky

Ľubica Tichá, Denisa Ilenčíková, Ľudmila Podracká

Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava

Súhrn Autoimunitný polyglandulárny syndróm typ 1 (APS-1) je zriedkavé závažné ochorenie spôsobené mutáciou v géne AIRE. Hlavnými prejavmi APS-1 sú chronická mukokutánna kandidóza, hypoparatyreóza a Addisonova choroba. Závažná adrenálna insuficiencia sa u našej pacientky manifestovala v 3. roku života. Neskôr sa pridružila mukokutánna kandidóza a hypoparatyreóza. Včasná diagnóza je kriticky dôležitá, niektoré príznaky sú život ohrozujúce. Kľúčové slová: autoimunitný polyglandulárny...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu