This site is intended for healthcare professionals

Autoimunitný polyglandulárny syndróm typ 1 u trojročnej pacientky

Ľubica Tichá, Denisa Ilenčíková, Ľudmila Podracká

Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava

Súhrn Autoimunitný polyglandulárny syndróm typ 1 (APS-1) je zriedkavé závažné ochorenie spôsobené mutáciou v géne AIRE. Hlavnými prejavmi APS-1 sú chronická mukokutánna kandidóza, hypoparatyreóza a Addisonova choroba. Závažná adrenálna insuficiencia sa u našej pacientky manifestovala v 3. roku života. Neskôr sa pridružila mukokutánna kandidóza a hypoparatyreóza. Včasná diagnóza je kriticky dôležitá, niektoré príznaky sú život ohrozujúce. Kľúčové slová: autoimunitný polyglandulárny...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu