This site is intended for healthcare professionals

Autoimunitný polyglandulárny syndróm typ 1 u trojročnej pacientky

Ľubica Tichá, Denisa Ilenčíková, Ľudmila Podracká

Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava

Súhrn Autoimunitný polyglandulárny syndróm typ 1 (APS-1) je zriedkavé závažné ochorenie spôsobené mutáciou v géne AIRE. Hlavnými prejavmi APS-1 sú chronická mukokutánna kandidóza, hypoparatyreóza a Addisonova choroba. Závažná adrenálna insuficiencia sa u našej pacientky manifestovala v 3. roku života. Neskôr sa pridružila mukokutánna kandidóza a hypoparatyreóza. Včasná diagnóza je kriticky dôležitá, niektoré príznaky sú život ohrozujúce. Kľúčové slová: autoimunitný polyglandulárny...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu