This site is intended for healthcare professionals

Autoimunitný polyglandulárny syndróm typ 1 u trojročnej pacientky

Ľubica Tichá, Denisa Ilenčíková, Ľudmila Podracká

Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava

Súhrn Autoimunitný polyglandulárny syndróm typ 1 (APS-1) je zriedkavé závažné ochorenie spôsobené mutáciou v géne AIRE. Hlavnými prejavmi APS-1 sú chronická mukokutánna kandidóza, hypoparatyreóza a Addisonova choroba. Závažná adrenálna insuficiencia sa u našej pacientky manifestovala v 3. roku života. Neskôr sa pridružila mukokutánna kandidóza a hypoparatyreóza. Včasná diagnóza je kriticky dôležitá, niektoré príznaky sú život ohrozujúce. Kľúčové slová: autoimunitný polyglandulárny...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu