This site is intended for healthcare professionals

Vážení priatelia, kolegovia a spolupracovníci,

Ľudmila Košťálová

Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava

dostáva sa vám do rúk prvé číslo časopisu Detská endokrinológia v roku 2019. Uverejnené články sa venujú závažným ochoreniam, ktorých klinické prejavy sa vyvíjajú nepozorovane, čím môže byť sťažená ich diagnostika, pacientovi sa postupne zhoršuje zdravotný stav a oneskorená diagnóza môže poškodiť organizmus dieťaťa.   Prvý článok sa venuje necitlivosti na rastové ochorenie, ktoré je zriedkavým ochorením. Doteraz...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu