This site is intended for healthcare professionals

Vážení priatelia, kolegovia a spolupracovníci,

Ľudmila Košťálová

Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava

dostáva sa vám do rúk prvé číslo časopisu Detská endokrinológia v roku 2019. Uverejnené články sa venujú závažným ochoreniam, ktorých klinické prejavy sa vyvíjajú nepozorovane, čím môže byť sťažená ich diagnostika, pacientovi sa postupne zhoršuje zdravotný stav a oneskorená diagnóza môže poškodiť organizmus dieťaťa.   Prvý článok sa venuje necitlivosti na rastové ochorenie, ktoré je zriedkavým ochorením. Doteraz...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu