This site is intended for healthcare professionals

Vážení priatelia, kolegovia a spolupracovníci,

Ľudmila Košťálová

Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava

dostáva sa vám do rúk prvé číslo časopisu Detská endokrinológia v roku 2019. Uverejnené články sa venujú závažným ochoreniam, ktorých klinické prejavy sa vyvíjajú nepozorovane, čím môže byť sťažená ich diagnostika, pacientovi sa postupne zhoršuje zdravotný stav a oneskorená diagnóza môže poškodiť organizmus dieťaťa.   Prvý článok sa venuje necitlivosti na rastové ochorenie, ktoré je zriedkavým ochorením. Doteraz...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu