This site is intended for healthcare professionals

Vážení priatelia, kolegovia a spolupracovníci,

Ľudmila Košťálová

Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava

dostáva sa vám do rúk prvé číslo časopisu Detská endokrinológia v roku 2019. Uverejnené články sa venujú závažným ochoreniam, ktorých klinické prejavy sa vyvíjajú nepozorovane, čím môže byť sťažená ich diagnostika, pacientovi sa postupne zhoršuje zdravotný stav a oneskorená diagnóza môže poškodiť organizmus dieťaťa.   Prvý článok sa venuje necitlivosti na rastové ochorenie, ktoré je zriedkavým ochorením. Doteraz...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu