This site is intended for healthcare professionals

Zriedkavá príčina hyperkalcémie u dojčaťa – kazuistika

1Andrea Valapková, 2Ľudmila Košťálová, 1Pavol Šimurka

1 Klinika pediatrie a neonatológie FN Trenčín
2 Detská klinika LFUK a NÚDCH, Bratislava

Abstrakt Hyperkalcémia u dojčiat je zriedkavá. V článku uvádzame ojedinelý prípad extrémnej hyperkalcémie u dojčaťa na podklade predávkovania vitamínom D s rozvinutými klinickými prejavmi, laboratórnym nálezom a sonografickým obrazom nefrokalcinózy. Rozpoznanie predávkovania vitamínom D môže byť ťažké, keďže príznaky sú nešpecifické. V kazuistike je zaujímavá aj diskrepancia v laboratórnych výsledkoch hladiny vitamínu D medzi dvoma laboratóriami. Kľúčové slová: hyperkalcémia, vitamín D, predávkovanie vitamínom...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu