This site is intended for healthcare professionals

Zriedkavá príčina hyperkalcémie u dojčaťa – kazuistika

1Andrea Valapková, 2Ľudmila Košťálová, 1Pavol Šimurka

1 Klinika pediatrie a neonatológie FN Trenčín
2 Detská klinika LFUK a NÚDCH, Bratislava

Abstrakt Hyperkalcémia u dojčiat je zriedkavá. V článku uvádzame ojedinelý prípad extrémnej hyperkalcémie u dojčaťa na podklade predávkovania vitamínom D s rozvinutými klinickými prejavmi, laboratórnym nálezom a sonografickým obrazom nefrokalcinózy. Rozpoznanie predávkovania vitamínom D môže byť ťažké, keďže príznaky sú nešpecifické. V kazuistike je zaujímavá aj diskrepancia v laboratórnych výsledkoch hladiny vitamínu D medzi dvoma laboratóriami. Kľúčové slová: hyperkalcémia, vitamín D, predávkovanie vitamínom...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu