This site is intended for healthcare professionals

Zriedkavá príčina hyperkalcémie u dojčaťa – kazuistika

1Andrea Valapková, 2Ľudmila Košťálová, 1Pavol Šimurka

1 Klinika pediatrie a neonatológie FN Trenčín
2 Detská klinika LFUK a NÚDCH, Bratislava

Abstrakt Hyperkalcémia u dojčiat je zriedkavá. V článku uvádzame ojedinelý prípad extrémnej hyperkalcémie u dojčaťa na podklade predávkovania vitamínom D s rozvinutými klinickými prejavmi, laboratórnym nálezom a sonografickým obrazom nefrokalcinózy. Rozpoznanie predávkovania vitamínom D môže byť ťažké, keďže príznaky sú nešpecifické. V kazuistike je zaujímavá aj diskrepancia v laboratórnych výsledkoch hladiny vitamínu D medzi dvoma laboratóriami. Kľúčové slová: hyperkalcémia, vitamín D, predávkovanie vitamínom...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu