This site is intended for healthcare professionals

Zriedkavá príčina hyperkalcémie u dojčaťa – kazuistika

1Andrea Valapková, 2Ľudmila Košťálová, 1Pavol Šimurka

1 Klinika pediatrie a neonatológie FN Trenčín
2 Detská klinika LFUK a NÚDCH, Bratislava

Abstrakt Hyperkalcémia u dojčiat je zriedkavá. V článku uvádzame ojedinelý prípad extrémnej hyperkalcémie u dojčaťa na podklade predávkovania vitamínom D s rozvinutými klinickými prejavmi, laboratórnym nálezom a sonografickým obrazom nefrokalcinózy. Rozpoznanie predávkovania vitamínom D môže byť ťažké, keďže príznaky sú nešpecifické. V kazuistike je zaujímavá aj diskrepancia v laboratórnych výsledkoch hladiny vitamínu D medzi dvoma laboratóriami. Kľúčové slová: hyperkalcémia, vitamín D, predávkovanie vitamínom...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu