This site is intended for healthcare professionals

Zriedkavá príčina hyperkalcémie u dojčaťa – kazuistika

1Andrea Valapková, 2Ľudmila Košťálová, 1Pavol Šimurka

1 Klinika pediatrie a neonatológie FN Trenčín
2 Detská klinika LFUK a NÚDCH, Bratislava

Abstrakt Hyperkalcémia u dojčiat je zriedkavá. V článku uvádzame ojedinelý prípad extrémnej hyperkalcémie u dojčaťa na podklade predávkovania vitamínom D s rozvinutými klinickými prejavmi, laboratórnym nálezom a sonografickým obrazom nefrokalcinózy. Rozpoznanie predávkovania vitamínom D môže byť ťažké, keďže príznaky sú nešpecifické. V kazuistike je zaujímavá aj diskrepancia v laboratórnych výsledkoch hladiny vitamínu D medzi dvoma laboratóriami. Kľúčové slová: hyperkalcémia, vitamín D, predávkovanie vitamínom...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu