This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

Detská Endokrinológia 1/2018 Slovak edition

Originálny názov:
Detská Endokrinológia Slovak edition

Dátum vydania: 11/2018


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 16

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: Slovenčina

Cena: Predplatné za 4 čísla pre jednotlivcov je 9 EUR, pre firmy a inštitúcie 16 EUR vrátane DPH a poštovného.

Náhľad PDFObjednať predplatné


Anotácia

Toto číslo je venované výhradne kazuistikám, ktorých autori sa podelia s vami o poznatky z liečby svojich pacientov na témy: syndróm testikulárnej regresie, familiárny glukokortikoidový deficit, neonatálna hypertyreóza a použitie estrogénov u pacientky s cystickou fibrózou.Obsah

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia, čitateľky a čitatelia,
Ľubica Tichá
 
Syndróm testikulárnej regresie (vanishing testes)
A. Valapková1, Z. Pribilincová2
 
Familiárna glukokortikoidná deficiencia
S. Bieliková1, M. Fabiánová1, D. Kantarská2
 
Neonatálna hypertyreóza
D. Žemberová1, A. Valapková1, Ľ. Košťálová2, S. Čičová1, Z. Jahodková1, P. Šimurka1
 
Cystická fibróza a estrogény
Juliana Ferenczová
 

Tiráž

Vydavateľ: We Make Media Slovakia, s.r.o. ¦ IČO: 47 943 661
Konateľka: MUDr. Ivana Kaderková ¦ Adresa: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: +421 948 422 117 ¦ E-mail: info@wemakemedia.sk / www.wemakemedia.sk

Predsedníčka redakčnej rady: doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc. ¦ Členky redakčnej rady: MUDr. Svetlana Bieliková,
MUDr. Juliana Ferenczová, PhD., MUDr. Ľubica Tichá, PhD., MUDr. Andrea Valapková, MUDr. Daša Žemberová
Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk ¦ Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková
Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia, s.r.o.
Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej, alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu vydavateľa prísne zakázané. ¦ Vychádza 2× ročne / 3. ročník / ISSN 2453-9724 ¦ Registrované pod evidenčným číslom MK SR 5453/16Partneři projektu