This site is intended for healthcare professionals

Familiárna glukokortikoidná deficiencia

S. Bieliková1, M. Fabiánová1, D. Kantarská2

1 II. Detská klinika SZU, Banská Bystrica
2 Oddelenie lekárskej genetiky NFDR, Banská Bystrica

Abstrakt Familiárna glukokortikoidná deficiencia (FGD) je zriedkavou formou primárnej adrenálnej insuficiencie, ktorá vzniká na podklade rezistencie kôry nadobličiek na ACTH. Ide o potenciálne letálne ochorenie, ktorého prognóza závisí od včasného stanovenia diagnózy a nasadenia liečby. Kľúčové slová: rezistencia kôry nadobličiek, izolovaný nedostatok glukokortikoidov, hypoglykémia, genetická molekulárna analýza, včasná diagnostika   Kazuistika Emília sa narodila z...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu