This site is intended for healthcare professionals

Familiárna glukokortikoidná deficiencia

S. Bieliková1, M. Fabiánová1, D. Kantarská2

1 II. Detská klinika SZU, Banská Bystrica
2 Oddelenie lekárskej genetiky NFDR, Banská Bystrica

Abstrakt Familiárna glukokortikoidná deficiencia (FGD) je zriedkavou formou primárnej adrenálnej insuficiencie, ktorá vzniká na podklade rezistencie kôry nadobličiek na ACTH. Ide o potenciálne letálne ochorenie, ktorého prognóza závisí od včasného stanovenia diagnózy a nasadenia liečby. Kľúčové slová: rezistencia kôry nadobličiek, izolovaný nedostatok glukokortikoidov, hypoglykémia, genetická molekulárna analýza, včasná diagnostika   Kazuistika Emília sa narodila z...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu