This site is intended for healthcare professionals

Familiárna glukokortikoidná deficiencia

S. Bieliková1, M. Fabiánová1, D. Kantarská2

1 II. Detská klinika SZU, Banská Bystrica
2 Oddelenie lekárskej genetiky NFDR, Banská Bystrica

Abstrakt Familiárna glukokortikoidná deficiencia (FGD) je zriedkavou formou primárnej adrenálnej insuficiencie, ktorá vzniká na podklade rezistencie kôry nadobličiek na ACTH. Ide o potenciálne letálne ochorenie, ktorého prognóza závisí od včasného stanovenia diagnózy a nasadenia liečby. Kľúčové slová: rezistencia kôry nadobličiek, izolovaný nedostatok glukokortikoidov, hypoglykémia, genetická molekulárna analýza, včasná diagnostika   Kazuistika Emília sa narodila z...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu