This site is intended for healthcare professionals

Neonatálna hypertyreóza

D. Žemberová1, A. Valapková1, Ľ. Košťálová2, S. Čičová1, Z. Jahodková1, P. Šimurka1

1 Klinika pediatrie a neonatológie, Fakultná nemocnica Trenčín
2 Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava

Abstrakt Hypertyreóza novorodenca je vzácne ochorenie vyskytujúce sa v 0,05 – 0,2 %.(1) Ide o hypermetabolický stav, ktorého najčastejšou príčinou je prestup materských stimulujúcich protilátok proti TSH receptoru štítnej žľazy pri Graves-Basedowovej chorobe matky. Klinické alebo laboratórne príznaky sa vyskytnú väčšinou v priebehu prvého týždňa života. Závažnosť ochorenia spočíva v mortalite z dôvodu srdcového zlyhania....

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu