This site is intended for healthcare professionals

Neonatálna hypertyreóza

D. Žemberová1, A. Valapková1, Ľ. Košťálová2, S. Čičová1, Z. Jahodková1, P. Šimurka1

1 Klinika pediatrie a neonatológie, Fakultná nemocnica Trenčín
2 Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava

Abstrakt Hypertyreóza novorodenca je vzácne ochorenie vyskytujúce sa v 0,05 – 0,2 %.(1) Ide o hypermetabolický stav, ktorého najčastejšou príčinou je prestup materských stimulujúcich protilátok proti TSH receptoru štítnej žľazy pri Graves-Basedowovej chorobe matky. Klinické alebo laboratórne príznaky sa vyskytnú väčšinou v priebehu prvého týždňa života. Závažnosť ochorenia spočíva v mortalite z dôvodu srdcového zlyhania....

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu