This site is intended for healthcare professionals

Neonatálna hypertyreóza

D. Žemberová1, A. Valapková1, Ľ. Košťálová2, S. Čičová1, Z. Jahodková1, P. Šimurka1

1 Klinika pediatrie a neonatológie, Fakultná nemocnica Trenčín
2 Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava

Abstrakt Hypertyreóza novorodenca je vzácne ochorenie vyskytujúce sa v 0,05 – 0,2 %.(1) Ide o hypermetabolický stav, ktorého najčastejšou príčinou je prestup materských stimulujúcich protilátok proti TSH receptoru štítnej žľazy pri Graves-Basedowovej chorobe matky. Klinické alebo laboratórne príznaky sa vyskytnú väčšinou v priebehu prvého týždňa života. Závažnosť ochorenia spočíva v mortalite z dôvodu srdcového zlyhania....

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu